5 Jaar LEIF West-Vlaanderen

Datum: 20/05/2018 om 19u00 tot 21u30Locatie: Magdalenazaal, Magdalenastraat 27, 8200 BruggeOrganisatie: LEIF West-Vlaanderen

Informatieavond  Waardig Levenseindezorg Van burger tot wakkere toekomstige patiënt. Verhalen uit de praktijk Levensbeëindiging op verzoek bij psychisch ondraaglijk lijden. het volledige programma vind je hier: 5 Jaar LEIF West-Vlaanderen

Lees meer

Het Basisinkomen… van de sluier van onwetendheid ontdaan

Datum: 02/10/2018 om 20uLocatie: Bovenzaal van De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 OostkampOrganisatie: Vrijzinnig Centrum De Molensteen vzw i.s.m. Humanistisch Verbond - Ouders Oostkamp

Over het basisinkomen is reeds heel wat inkt gevloeid. Met de regelmaat van de klok worden immers ballonnetjes opgelaten om komaf te maken met alle aan onze sociale zekerheid gekoppelde uitkeringen en die te vervangen door één – voor elke Belg van in de wieg tot in het graf – gelijk bedrag. Wat verstaat men

Lees meer

Mijn kind is (g)een Einstein… over hoogbegaafdheid.

Datum: 07/06/2018 om 20uLocatie: Bovenzaal De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 OostkampOrganisatie: VC De Molensteen - Oostkamp vzw i.s.m. HVV/OVM-Oostkamp

Gastspreekster: Prof. dr. Tessa Kieboom   1 op 30 kinderen is hoogbegaafd. Het Is dus wiskundig zeker dat er in elke school een aantal hoogbegaafde kinderen voorkomen, hoewel ze dikwijls miskend worden; waardoor er veel kansen verloren gaan om ook hen te laten ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen met hun talenten.

Lees meer

10de Lentefeest / Feest Vrijzinnige Jeugd

Datum: 24/03/2018Locatie: De ValkaartOrganisatie: Humanistisch Verbond - Ouders Oostkamp

Op zaterdag 24 maart vierde de Vrijzinnige Gemeenschap van het Brugs Ommeland reeds voor de 10de maal haar eigen gecombineerde Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd.

Lees meer

Patiëntenrechten zijn mensenrechten!

Ik zou zo graag zelf zonder zorgen kunnen beslissen over mijn levenseinde – kan dit aub? Als burger hechten we een groot belang aan ons recht op zelfbeschikking. Dit recht is een mensenrecht.

Lees meer

Wat moet ik nu geloven dokter?

Datum: 22/11/2018 om 20uLocatie: Bovenzaal De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 OostkampOrganisatie: VC De Molensteen - Oostkamp vzw i.s.m. HVV/OVM-Oostkamp

Gastspreker: Prof. dr. Hendrik Cammu

Lees meer