Het Basisinkomen… van de sluier van onwetendheid ontdaan

Datum: 02/10/2018 om 20uLocatie: Bovenzaal van De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 OostkampOrganisatie: Vrijzinnig Centrum De Molensteen vzw i.s.m. Humanistisch Verbond - Ouders Oostkamp

Over het basisinkomen is reeds heel wat inkt gevloeid. Met de regelmaat van de klok worden immers ballonnetjes opgelaten om komaf te maken met alle aan onze sociale zekerheid gekoppelde uitkeringen en die te vervangen door één – voor elke Belg van in de wieg tot in het graf – gelijk bedrag. Wat verstaat men nu eigenlijk onder ‘basisinkomen’? Is dit wel een goed idee? Hoe hoog moet dit bedrag dan wel zijn?  Wie zal dat betalen? Wie doet daarmee profijt? Wat zijn de mogelijke consequenties in de relatie loon- en weddetrekkende en de werkgever? Wat met zeer zwaar zorgbehoevenden? Een hele reeks vragen dus. Toon Colpaert doorprikt één voor één al die ballonnetjes.

Toon Colpaert was van 2001 tot  1 augustus 2015 (datum van zijn pensioen)  Vlaams Havencommissaris en de bruggenbouwer en vertrouwensfiguur in de verhoudingen tussen de Vlaamse havens onderling enerzijds en in de verhoudingen tussen de betrokken administraties van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse havenbesturen anderzijds. Hij zetelt ook in de raden van bestuur van de verschillende Vlaamse havens.

De oud-vakbondsman was ook jarenlang bestuurder bij de NMBS en de spoornetbeheerder Infrabel, en bij Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), het overheidsvehikel dat de mobiliteit rond Antwerpen moet oplossen.