Wegwijs in beslissingen rond het levenseinde… Informatiebeurs

Datum: 18/10/2017 om Vanaf 16uLocatie: CC De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5 te Beernem Organisatie: LEIF West-Vlaanderen

Tijdens deze avond getuigen enkele mensen over orgaandonatie. Daarna volgt een interactief panelgesprek met experten waaronder Dr. Nico Müller en hoofdverpleegkundige Baudewijn Oosterlynck, beiden werkzaam op de dienst Intensieve Zorgen van het AZ Sint-Jan, Bruno Desschans, hoofd transplantatie coördinatie UZ Leuven en een afgevaardigde van vzw Navado. Moderator: Pierre Naassens, campagnecoördinator.

Voordrachten

19u – 20u Levenseinde, wetgeving en wilsverklaringen

Anne-Flor Vanmeenen, consulent huisvandeMens en LEIFconsulent: “Over de wilsverklaringen die je vooraf kan invullen, bestaan veel misverstanden. Ik klaar die uit, met als belangrijkste advies: praat erover, met je naasten, met je arts.”

Consulent Anne-Flor Vanmeenen gaat in op vragen als: Hoe maak je duidelijk welke behandelingen je niet wil? Wat is het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie? Kan euthanasie bij dementie?

20u – 21u Levenseinde, verhalen uit de praktijk

Dr. Frank Declercq, LEIFarts: “Ik luister naar mensen die denken aan euthanasie. Elk proces is anders. We bespreken of hun vraag begeleid kan worden binnen de wetgeving.”

Dr. Frank Declercq vertelt vanuit zijn ervaringen als LEIFarts. Hij licht het actueel verzoek voor euthanasie toe en gaat dieper in op vragen rond euthanasie.

 

 

Infobeurs

van 16u tot 18u30

Aan infostanden zitten deskundigen klaar voor jouw persoonlijke vragen, rond:

Wilsverklaring euthanasie en negatieve wilsverklaring: HuisvandeMens & LEIF (Levenseinde Informatieforum) West-Vlaanderen

Orgaandonatie, lichaam schenken aan de wetenschap: HuisvandeMens

Palliatieve zorgen: vzw Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen

Teraardebestelling, registratie wilsverklaringen: HuisvandeMens

Erfenisrecht: Notaris Francis Moeykens

Afscheid nemen en omgaan met verlies: HuisvandeMens

Vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheden: HuisvandeMens