Nieuwjaarsreceptie 2014

Na een maand van recepties overal ten lande toastte ook de Vrijzinnige Gemeenschap Oostkamp op een voorspoedig 2014. Het was de afscheidnemende ondervoorzitter Paul Vandenbussche die, in naam van de afwezige voorzitter, de vele aanwezigen mocht welkom heten.

Hier kan je de integrale gelegenheidstoespraak lezen:

Paul Rigole bracht als intermezzo een selectie uit zijn eigen poëziewerken.

De kersverse ondervoorzitter Johan Keirse kreeg de eer om met onderstaand dankwoordje zijn voorganger in de bloemetjes te zetten voor zijn 9 jaar inzet voor het Vrijzinnig Centrum.

Dankwoordje voor Paul

Alvorens het glas te heffen moet er nog iemand in de bloemetjes worden gezet nl. de aftredende ondervoorzitter Paul Vandenbusche.

Beste Paul,

Paul je was er vanaf de eerste minuut bij. Je hielp samen met nog enkele andere vrienden en geestverwanten de molensteen oprichten. Je discussieerde mee over de doelstellingen en visie van het Vrijzinnig centrum. Je had al een hele carriere als universitair onderzoeker en wetenschapper achter de rug en toch vond je het belangrijk mede te werken aan een “lokaal” project dat kon bijdragen tot een verdraagzame en respectvolle maatschappij en dit door het belang van onze humanistische waarden te helpen aantonen en uitdragen. Je hielp activiteiten organiseren. Je bijdrage was dikwijls onontbeerlijk. Uit je vroegere werkkring kende je veel bekende en kwaliteitsvolle sprekers die je durfde aanspreken. Je vond altijd “the right man on the right place”.

Je ondersteunde ons allemaal. Je raadgevingen waren gevat, getuigden van wijsheid en ervaring en waren nooit ter kwade trouw. Je hebt mij dikwijls vervangen wanneer ik zoals vandaag niet aanwezig kon zijn. Je bent een teamspeler en dit is in ons concept van de molensteen fundamenteel. Je blijft in het bestuur en daar zijn we heel blij mee want dit betekent dat we op jouw advies en raad kunnen blijven rekenen.

Het VC centrum De Molensteen dankt U voor Uw jarenlange belangloze inzet. Gelukkig zijn we je nog niet kwijt. Merci Paul.

Was getekend: Luc Proot, voorzitter

 

 

Daarna volgde naar jaarlijkse gewoonte een prachtig verzorgde receptie, mede dank zij ons lid Marc Delaere die weer de heerlijkste hapjes serveerde. Het was al een flink stuk in de namiddag toen de deuren van De Wieke eindelijk werden gesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad