Ben jij ook een burger van deze wereld?

Ben jij ook een burger van deze wereld? Raakvlakken tussen Oosterse en Westerse religies en levensbeschouwingen.

Gastspreker: Prof. Dr. Ulrich Libbrecht

Prof. Dr. Ulrich Libbrecht is vooral gekend omwille van zijn centrum voor comparatieve filosofie. In een tijdperk waar men spreekt over wereldburgerschap, over mondialisering en over multiculturalisme stelt zich de vraag wat je hierover kunt vertellen als je niks afweet van andere culturen. Als oriëntalist is hij erin geslaagd om het westerse en oosterse denken met elkaar te integreren tot een vernieuwd filosofisch wereldbeeld.

Deze avond was bedoeld, niet alleen voor de vrijzinnige maar voor elkeen die streeft naar verdieping van zijn eigen gedachtegoed en even over de grenzen wil kijken

Prof.dr.Ulrich Libbrecht is Emeritus hoogleraar sinologie; hij doceerde Klassieke Chinese Studies, Filosofie van China en Comparatieve filosofie aan de K.U.Leuven. Hij is stichter van het Ferdinand Verbiestproject en oprichter van de school voor comparatieve filosofie in Antwerpen, en auteur van tientallen boeken

150 aanwezigen

 

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad