De ongelovige Thomas heeft een punt

De ongelovige Thomas heeft een punt… een handleiding voor kritisch denken

Donderdag 19 september 2013

Lezing door prof. dr. Johan Braeckman

 

De apostel Thomas geloofde niet dat Jezus uit de dood was opgestaan. Hij eiste bewijzen. Christus nam het hem kwalijk: ‘Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ Maar Thomas had een punt. Buitengewone beweringen vragen om buitengewone bewijzen.

Niemand is immuun voor pseudowetenschap, bijgeloof en irrationeel denken. We leggen makkelijk valse verbanden, maken verkeerde statistische inschattingen, zijn kwetsbaar voor drogredenen en vertrouwen te veel op onze waarneming en ons geheugen. Ook intelligente mensen ontsnappen hier niet aan. Zij zijn bovendien meer bedreven in het verdedigen en rationaliseren van aantoonbaar foute overtuigingen.

 

 

In het boek De ongelovige Thomas heeft een punt bespreken Johan Braeckman en Maarten Boudry historische en actuele denkbeelden die hun wortels vinden in drogredenen, foutieve intuïties en cognitieve valkuilen. Naast klassieke pseudowetenschappen, zoals parapsychologie, homeopathie, creationisme en psychoanalyse, passeren andere bizarre opvattingen de revue, zoals het geloof in het monster van Loch Ness, complottheorieën, telepathie, de lijkwade van Turijn, klopgeesten en mirakels. De auteurs verduidelijken de verschillen tussen wetenschap en pseudowetenschap, tussen kritisch en onkritisch denken, en tussen zin en onzin.

VC De Molensteen en HVV/OVM-Oostkamp hebben Johan Braeckman uitgenodigd om ons aan de hand van het boek op weg te helpen om kritisch te denken.

In woord en beeld, zelfs met enkele klankfragmenten, toonde hij aan dat zelfs onze zintuigen on s soms parten spelen. Hij nam ons mee in de wereld van de fantasie en de al dan niet bewuste misleidingen. Wie het gelijknamige boek nog niet gelezen had, werd zeker en vast in de verleiding gebracht om dit schitterende werk tot zich te nemen.

 

Prof. dr. Johan Braeckman (°Wetteren, 1965) studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Daarna volgde hij Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1993-1994 studeerde hij Environmental History en Human Ecology aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara. Hij promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent in 1997. Sinds 1998 is Johan Braeckman voltijds professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent.

 

org.: VC De Molensteen i.s.m. HVV/OVM-Oostkamp

 

190 aanwezigen

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad