Orgaandonatie en -transplantatie

Orgaandonatie en -transplantatie…een ethische benadering.

Debat met Lia van Kempen, Gerda Van Beeumen, Ivo Haentjens

Moderator: Baudewijn Oosterlynck

Wanneer we onomkeerbaar of levensbedreigend ziek zijn, kan transplantatie een levensreddende behandeling zijn, of kan door een transplantatie de levenskwaliteit verbeterd worden.

Denk hierbij aan een nierpatiënt die na de transplantatie verlost is van een zware kunstnierbehandeling (3 maal per week naar een dialyse centrum voor een 4 uur durende therapie) en door de transplantatie betere overlevingskansen heeft.

Door de sterke vooruitgang van de chirurgie en de verbeterde medicatie tegen afstoting worden meer en meer succesvolle transplantaties uitgevoerd.

Deze toename van transplantaties heeft jammer genoeg tot gevolg, dat er een tekort aan donororganen is ontstaan. De wachtlijsten voor een transplantatie zijn lang, waardoor mensen sterven omdat er niet tijdig een geschikt orgaan werd gevonden.

Rond orgaandonatie en transplantatie kunnen er bij u heel wat vragen leven.

Vanuit het Vrijzinnig Centrum “De Molensteen” – Oostkamp, werd het initiatief genomen om een panel van experts uit te nodigen, die zich hiervoor dagdagelijks inzetten en vanuit de praktijk antwoorden gaven op de meest uiteenlopende vragen:

–          Wie kan zijn organen en weefsels schenken voor transplantatie?

–          Moet ik expliciet toestemming geven voor de wegname van organen na mijn overlijden?

–          Waar kan ik melding maken van deze wens en hoe doe ik dit?

–          Hoe is de wetgeving rond orgaandonatie?

–          Hoe wordt vastgesteld of iemand overleden is?

–          Zal men steeds in de eerste plaats trachten mijn leven te redden?

–          Wie betaalt de kosten?

–          Wie ontvangt mijn organen?

–          Hoe verloopt de donorprocedure en hoe wordt mijn familie hierin betrokken?

–          Hoe zit het met de anonimiteit?

–          …

Naast de deskundigen luisterden we naar het verhaal van een moeder die op het moeilijkste moment van haar leven geconfronteerd werd met de vraag voor orgaandonatie. Zij gaf ons ook meer inzicht in de problematiek van de nabestaanden van donatoren.

De vele vragen uit het publiek bewijzen dat orgaandonatie en -transplantatie niet alleen een zaak zijn van wet- en regelgeving, maar ook heel wat ethische en morele kwesties oproepen.

Het panel:

Mevr. Lia van Kempen is voorzitster van NAVADO vzw (NAbestaanden VAn DOnoren)

Mevr. Gerda Van Beeumen is transplantatiecoördinator UZ Antwerpen

Dhr. Ivo Haentjens is transplantatiecoördinator UZ Gent

Dhr. Baudewijn Oosterlynck is hoofdverpleegkundige Intensieve Zorgenafdeling A.Z. St-Jan

 

 

Het debat lokte 180 aanwezigen

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad