Achter de sluier…een feministische kijk op multiculturalisme

Achter de sluier… een feministische kijk op multiculturalisme.

Gastspreekster : Mevr. Rabbeha Hadri

Het thema ‘De positie van de vrouw in de Islam’ geeft vandaag de dag aanleiding tot hevige discussies. Deze omschrijving laat immers uitschijnen als zou er a priori een spanningsveld bestaan tussen vrouwenrechten en islam.

Het Vrouwen Overleg Komitee, een feministische en pluralistische organisatie ergert zich al jaren de racistische en islamofobe wending die in het debat over de multiculturele samenleving tot uiting komt en met name het veelvuldig gebruik en misbruik van het thema van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Als reactie hierop hebben zij een eigen visie geformuleerd waarin de verzoenbaarheid van multiculturaliteit en feminisme aan bod komt.

Armoede, structurele werkloosheid, onbetaalbare en slechte gezondheidszorgen, beknotting van de mensenrechten door Arabische dictatoriale regimes treffen moslimvrouwen in hun dagdagelijkse leven. Het is onloochenbaar dat vrouwen in islamitische landen hiernaast vaak ook te lijden hebben onder praktijken gebaseerd op traditionalistische interpretaties van islamitische bronnen: de Koran, de soenna en de shari’a.

Binnen de Islam bestaat er een traditie van islamitisch feminisme. Het basisargument van de islamfeministen is dat de Koran het principe van de gelijkheid van alle mensen bevestigt, maar dat deze gelijkheid in de praktijk wordt verhinderd door patriarchale ideeën en praktijken. Feministen zoals Fatima Mernissi en Nadia Yassine laken de manipulatie van de islamitische teksten en stellen de authenticiteit van veel overleveringen en tradities in vraag. Volgens hen is de vraag ook niet of de hoofddoek of de hidjab islamitisch is of niet. De vraag is wat je drijft om hem te dragen, wat je keuze en motivatie is.

Mevr. Rabbeha Hadri schetste aan de hand van Koranteksten de positie van de moslimvrouw. In het daarop volgend debat ontspon zich een geanimeerd debat met het ruim opgekomen publiek waaronder heel wat moslima’s.

 

Rabbeha HADRI is geboren te Antwerpen. Promoveerde als licentiate in de Politieke en Sociale wetenschappen. Is werkzaam als federaal ambtenaar te Brussel en vrijwilligster in vrouwengroepen in het Antwerpse – bestuurslid Actiecomité Moslimvrouwen in Vlaanderen, lid van het landelijke Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen.

 

180 aanwezigen

 

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad