Atheïstisch Manifest

De HVV-werkgroep Atheïsme stelde een atheïstisch manifest op. Dit manifest verduidelijkt in 10 punten waarvoor wij staan.

  1. Wij leiden ons leven zonder (te geloven in) god(en) en achten dit zinvol en achtbaar.
  2. Wij verdedigen voor onszelf en voor anderen het recht te leven zonder god(en).
  3. Wij huldigen de principes van de democratie, de scheiding van kerk en staat en de universele rechten van de mens.
  4. Wij verdedigen de vrijheid van het individu, de emancipatie van de geest/rede en een rationeel-wetenschappelijke benadering van wereldbeelden.
  5. Wij aanvaarden geen enkele wet, regelgeving of beslissing die gebaseerd is op een zogenaamd goddelijke tekst of geopenbaarde uitspraak.
  6. Wij stellen dat geen enkele religie haar regelgeving mag opleggen aan anderen.
  7. Wij onderschrijven dat een burgerlijke wetgeving (die voor iedereen geldt) prevaleert boven een religieuze regelgeving en aanvaarden daarom geen juridische uitzonderingen op enige wet op basis van religieuze argumenten.
  8. Wij strijden tegen elke vorm van onderdrukking en discriminatie, ook indien dit gebeurt in naam van iemands god(en).
  9. Wij zijn voorstanders van een seculier openbaar onderwijs, met een studie over diverse godsdiensten, levensbeschouwingen en over het atheïsme, voor alle leerlingen.
  10. Wij menen dat de wetenschappelijke studie en de maatschappelijke duiding van godsdiensten en levensbeschouwingen waardevol is.

 

Meer weten over de werkgroep Atheïsme?

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad