Big Brother in Europa

Big Brother in Europa

Gastspreker: Meester Raf Jespers

Hebt u geheimen? Dat dacht u maar. Big brother, grote broer, houdt u in de gaten.
Hebt u geheimen? Dacht u maar. Big Brother, grote broer houdt u in de gaten.

Overheid, bedrijven, reclamejongens: ze weten uw vermeende privéleven te vinden. Met surveillance, bewaking, controle. Waar en wanneer u naar wie belt, sms’t of mailt, welke websites u in het holst van de nacht bezoekt: het blijft allemaal in databanken bewaard. RFID-chips, observatiecamera’s, afluistersatellieten, websnuffelaars, scanners, DNA-kits, spyware, databanken,… het dagelijkse leven is ervan vergeven. Mensen raken niet alleen hun vertrouwelijkheid maar ook hun zelf kwijt. Glazen overheid en glazen ondernemingen zijn veraf, maar de glazen burger is een hete realiteit.

De Europese Unie pusht deze realiteit: ze bouwt bijna ongemerkt een complexe en ongecontroleerde veiligheidsarchitectuur uit met Europol en Eurojust, de grenswachters van Frontex, duur veiligheidsonderzoek, een politieacademie… De Unie ziet burgers als potentiële veiligheidsrisico’s. Mensenrechten duwt ze daarbij in een keurslijf. Na 9/11 kwam de uitbouw van de controlestaat in een stroomversnelling.

Raf Jespers zette alles op een rij. Het resultaat was hoogst explosief. Burgerrechten en vrijheden beschermt men niet door ze af te schaffen.

‘Gedreven en scherp legde hij de vinger op de wonde van de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Met een blik naar elke tak van het alledaagse leven waar schendingen van de privacy in grote en in minder grote mate voorkomen, beschreef hij op welke manier – afhankelijk van de situatie al dan niet terecht – voorrang wordt gegeven aan veiligheid eerder dan aan het respecteren van het recht op een privé leven. Hij slaagde erin dit technisch en juridisch moeilijk debat te beschrijven op een wijze die het voor ieder vlot verstaanbaar maakt.

Raf Jespers is licenciaat geschiedenis en advocaat bij Progress Lawyers Network. Hij is lid van de International Association of People’s Lawyers en van de Liga voor Mensenrechten. Hij heeft allerlei uitgaven op zijn naam staan. Op 18 mei 2010 verscheen van hem het boek ‘Big Brother in Europa’.

70 aanwezigen

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad