Caroline Pauwels (1964 – 2022)

Een dag na Paul. Onwezenlijk. Vrijdag 5 augustus 2022 is VUB ererector Caroline Pauwels overleden. Ze werd maar 58, haar twee kinderen blijven achter. De vrijzinnig humanistische gemeenschap betuigt haar medeleven met de familie, vrienden en kennissen van Caroline. Caroline betekent héél veel voor onze gemeenschap. Ze was een graag geziene spreker en gast op tal van evenementen. In

Lees meer

Mensenrechten zijn zelden absoluut. Veel mensen herleiden ‘mensenrechten’ tot het recht op individuele vrijheid, schrijft Kati Verstrepen.

Coronaprotest draait om individuele vrijheden, niet om mensenrechten. Het voorbije jaar is uitdagend geweest voor de mensenrechten in België. De pandemie betekent niet alleen een ­bedreiging voor ons recht op leven en onze gezondheid, de maatregelen die ­genomen worden om het virus te ­bestrijden stellen onze fundamentele vrijheden vaak op de proef. Mensenrechten werden dan

Lees meer

Sofies mama koos voor euthanasie

  Wat zou jij doen als je van de ene dag op de andere nauwelijks nog iets kon? Als je door een plots hersenletsel verlamd en zonder spraak door het leven moest? Sofies mama wilde niet meer leven. Ze koos voor euthanasie. Een dolk in het hart van het hele gezin, en toch kon niemand

Lees meer

Uw mening?

Hier vind je standpunten, opinies en nieuws over maatschappelijke, morele en ethische onderwerpen. Ook uw mening is van belang. Stuur uw bijdrage de wereld in via het contactformulier. Vrijzinnig Centrum De Molensteen behoudt het recht inzendingen te weigeren of te langdradige teksten in te korten zonder de essentie ervan te schaden.    

Lees meer

LEIF West-Vlaanderen

Het Centrum voor Geboorteplanning en Seksuele Opvoeding werd het Levenshuis Brugge. Vanuit dit Levenshuis werd op woensdag 27 februari 2013 de dienstverlening van LEIF West-Vlaanderen  opstart.

Lees meer

Werkgroep Atheïsme

In de schoot van HVV werd eind 2009 de Werkgroep Atheïsme opgestart. Belangrijkste motief hiervoor was dat het atheïsme als levensbeschouwing en als essentieel onderdeel van het vrijzinnig humanisme binnen en buiten HVV meer aandacht verdient. Algemene doelstelling is om een bijdrage te leveren aan het seculiere humanisme.

Lees meer

Een pleidooi voor het recht op een menswaardig levenseinde

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig  Levenseinde (NVVE) deed een haalbaarheidsstudie om te peilen of Nederland klaar is voor een ‘levenseindekliniek’. Uit de studie blijkt dat zo een kliniek maatschappelijk gedragen wordt, meer zelfs, ziekenhuizen zijn bereid mee te werken aan zo een kliniek. Maar waarom een levenseindekliniek als er al een euthanasiewet is? Een

Lees meer

Durven ingaan tegen religieuze eisen

Bij de bespreking en totstandkoming van een “Europese Grondwet”, barstte de discussie los over de waarden die we als burgers binnen Europese lidstaten gemeenschappelijk hebben. Volgens sommigen moesten het christendom en een verwijzing naar God vermeld worden als de Europese sokkel van gedeelde waarden binnen de Unie. Gelukkig werden de eisen van het Vaticaan en

Lees meer

Atheïstisch Manifest

De HVV-werkgroep Atheïsme stelde een atheïstisch manifest op. Dit manifest verduidelijkt in 10 punten waarvoor wij staan. Wij leiden ons leven zonder (te geloven in) god(en) en achten dit zinvol en achtbaar. Wij verdedigen voor onszelf en voor anderen het recht te leven zonder god(en). Wij huldigen de principes van de democratie, de scheiding van

Lees meer

Europees handvest van het Vrijzinnig Humanisme

Voorstellen voor een Europees handvest van het vrijzinnig humanisme Op zondag 15 juli 2007 werd door Le Mouvement Europe et Laïcité C.A.E.D.E.L. een voorstel voor een Europees handvest van het Vrijzinnig Humanisme gepresenteerd. Dit voorstel omvat 9 artikels: Artikel I: Geen enkel dogmatisch verbod kan gelegaliseerd worden. Bepalingen. Artikel II: Rechten van vrouwen en kinderen.

Lees meer

Kerkuittreding

Steeds vaker contacteren mensen ons die als baby katholiek gedoopt werden en dit nu ongedaan willen laten maken omdat zij dit niet langer in overeenstemming kunnen brengen met hun morele opvattingen. De actualiteit van kindermisbruik door geestelijken maakt de vraag naar kerkuittreding nog groter. Lees meer  

Lees meer

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad