Vrijzinnig Centrum De Molensteen – Oostkamp vzw

Adres:
Gemeenteplein 1
8020 Oostkamp


Neem contact op

 

U wordt graag op de hoogte gehouden van de activiteiten van het Vrijzinnig Centrum De Molensteen vzw.
Privacy – Algemene verordening Gegevensverwerking (AVG)
Het Vrijzinnig Centrum De Molensteen respecteert uw privacy en past de Algemene Verordening Gegevensbescherming toe (AVG, of in het Engels GDPR – General Data Protection Regulation), een Europese verordening die van kracht werd op 25 mei 2018 en als doelstelling heeft de bescherming van persoonsgegevens.
Door het invullen van dit formulier geeft u de toestemming om uw gegevens te gebruiken om te worden geïnformeerd over de activiteiten van onze vereniging. 
In overeenstemming met de AVG heeft u steeds het recht om uw gegevens te raadplegen, te wijzigen of te laten verwijderen.

Op onze website kunt u onze uitgebreide privacyverklaring raadplegen, waarin duidelijk wordt aangegeven op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn.


Indien u hierover vragen heeft, kunt u ons contacteren via Vrijzinnig Centrum De Molensteen vzw, Gemeenteplein 1, 8020 Oostkamp / E-mail: info@vrijzinnigoostkamp.a-web.be /