fakkellogohet symbool van de Humanistisch- Vrijzinnige Gemeenschap

De fakkel geeft vuur. Vuur betekent warmte en gevoelens.
De mens is immers meer dan enkel ratio.
De fakkel staat sinds de verlichting voor rede en kennis, voor licht in de duisternis.
Het vuur geeft ons het nodige licht op onze levenswandel.

De 6 figuren staan voor de mens.
In onze vrijzinnige levensbeschouwing staat de mens centraal.
De figuren reiken elkaar de hand en vormen de menselijk broederketen waarvan ieder van ons een schakel is.

De mens heeft de mogelijkheid om te groeien naar meer wijsheid en meer inzicht.
Door de fakkel (rede en gevoelens) krijgen mensen meer kennis.
Ze komen zo op een hoger niveau van verlichting, wijsheid en inzicht.
Rechts staan de figuurtjes hoger.
Zo wordt uitgedrukt dat verlichting een waardevol streefdoel is.

De zes figuren staan ook voor de zes elementaire speerpunten van de vrijzinnige humanist:

WIJSHEID om de waarheid na te streven, om steeds eerlijk en oprecht te zijn en om een wereld te bouwen zodat er vrede is voor iedereen.

KRACHT om het goede te doen, om te willen leven in vrede en verdraagzaamheid, om een wereld te bouwen waar geen haat is.

VRIJHEID om een wereld te bouwen waarin iedereen zijn eigen levenspad kan bewandelen.

SCHOONHEID van de grillige vorm van de vlam en naar de gevoelens die je vindt wanneer je aan jezelf werkt en bouwt aan je gemeenschap om een wereld te bouwen zodat er vriendschap is voor iedereen.

GELIJKHEID om een wereld te bouwen zodat iedereen eerlijk behandeld wordt.

BROEDERSCHAP om een wereld te bouwen zodat er verdraagzaamheid en solidariteit is voor iedereen.

De alles omvattende cirkel geeft de verbondenheid tussen mensen weer. Het lijkt haast alsof de fakkel en de mannetjes samen worden gehouden, veilig beschut zodat mensen in alle rust en kalmte door middel van verlichting kunnen groeien.

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad