De grote verkilling

Datum: 16/09/2021 om 20uLocatie: De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 OostkampOrganisatie: Vrijzinnig Centrum de Molensteen i.s.m. Humanistisch Verbond Oostkamp

Lezing door Geert van Istendael:

Geert van Istendael schreef met De grote verkilling hét boek van 2019 dat elke bewuste en kritische burger zou moeten gelezen hebben.  Niét om het er klakkeloos mee eens te zijn, maar wel om in te gaan op de fundamentele diepgaande vragen die het boek oproept. Van Istendael ziet de sociale zekerheid bedreigd – en vreest dat daarmee een van de fundamenten van het naoorlogse Europa teloorgaat.  Terwijl de verzorgingsstaat afkalft ziet de auteur hoe een steeds grotere groep mensen als lemmingen achter eenvoudige ideologieën van uitsluiting aan loopt.  Dat de klassieke centrumpartijen geen wervend weerwerk weten te bieden tegen die antidemocratische tendensen, wijt van Istendael aan de jarenlange verloochening van de core business door socialisten en christendemocraten.

Terwijl de centrumpartijen hun wortels verloochenden voor een neoliberale ‘derde weg’, lijkt nu ook voor de zogenaamde ‘progressieven’ de verdediging van het ‘algemeen belang’ geen prioriteit meer.

van Istendael briest en gromt om dat alles, haalt heilige huisjes neer, zet ons verontwaardigd een confronterende spiegel voor, en trapt hard op zere tenen – ook in zijn eigen linkse kerk.

 

Geert van Istendael (1947) begon zijn loopbaan als journalist bij de BRT.  Als Duitslandspecialist was hij in Berlijn bij de val van de Muur.  Begin jaren negentig koos hij voor een bestaan als zelfstandig schrijver.  Naast spraakmakende boeken als Het Belgisch labyrint en Arm Brussel publiceerde hij dichtbundels, romans, essays en columns. Sociaal en humanitair engagement loopt als een rode draad doorheen zijn werk, wat ook bleek uit zijn voorzitterschap van PEN Vlaanderen, een vereniging die zich inzet voor de vrije meningsuiting en vervolgde schrijvers.

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad