DE vrolijke atheïst

Datum: 21/11/2019 om 20:uLocatie: De ValkaartOrganisatie: Vrijzinniog Centrum De Molensteen

 

 

De aanwezigen werden in naam van het voltallige bestuur van De Molensteen  van harte welkom geheten op deze – voor ons doen – speciale activiteit. Voor, één keer stond het gebeuren niet open voor het grote publiek maar exclusief voor onze leden en hun partner. Maar je viert nu eenmaal niet elke dag een 15-jarig bestaan.

Vooreerst werd onze voorzitter Luc verontschuldigd. Op onze activiteiten heeft hij altijd het eerste en het laatste woord, maar vandaag was het zijn partner die het laatste woord had en hij moest mee naar Indië waar hij rond deze tijd voet aan de grond zet.

Wat de voorbije 15 jaar betreft zullen we niet al te veel in detail treden. Feit is dat reeds op 1 maart 2001 de eerste gesprekken werden gevoerd met het gemeentebestuur voor een vaste stek voor de vrijzinnige gemeenschap van Oostkamp. Aanvankelijk vielen die in dovemans oren. Maar uiteindelijk kregen we eind 2003 een stek toegewezen op de 2de verdieping van De Wieke. Snelle rekenaars zullen ondertussen al gemerkt hebben dat deze data niet stroken met een 15-jarig bestaan. En inderdaad, met de pioniers van toen werd naar verbreding gezocht en uiteindelijk werd op 4 december 2004 de vzw Vrijzinnig Centrum Oostkamp opgericht. In 2005 werd daar dan de benaming De Molensteen aan toegevoegd.

In 2004 hoopten we op elke activiteit  dertig mensen te mogen begroeten, als het er vijftig waren dan zouden wij het als een gigantisch succes beschouwen. Welnu, in de afgelopen 15 jaar kregen we nooit minder dan 70 mensen over de vloer , meer zelfs de gemiddelde opkomst ligt op heden op 174,5. We laten in het midden wie van jullie telkenmale die halve is.

Wel hebben we er steeds naar gestreefd om kwaliteit te bieden, niet alleen in onderwerpen, maar ook wat gastsprekers of spreeksters betreft. Voor een overzicht van wat en wie we serveerden verwijs ik graag naar het archief op deze website.

Een ander aspect is de basis morele dienstverlening in het algemeen en het druk bezochte LEIF-punt in het bijzonder die we uitbouwden. Over wat en wie binnen dat aspect van onze werking kunnen we niet uitweiden uit respect voor de vertrouwelijkheid en de privacy van onze cliënten.

Het geheel van onze werking heeft De Molensteen op de kaart gezet, niet alleen in Oostkamp maar ook ver daarbuiten. En sinds een paar jaar hebben we ook ons werkingsgebied uitgebreid naar Beernem en Zedelgem. En het zijn heus niet alleen vrijzinnigen die ons weten te vinden.

Een woord van dank is dan ook op zijn plaats. Dank aan de bestuursleden die die dit alles mogelijk hebben gemaakt, ook aan hen die mee aan de wieg stonden en nu om een of andere reden moesten afhaken. Dank aan jullie, ons trouw publiek zonder wie het maar een eenzame bedoening zou zijn.

Maar ook een warme oproep is op zijn plaats. Denk je ook maar iets te kunnen bijdragen aan de verdere uitbouw van de Molensteen dan ben jij diegene die wij zoeken. Vele handen maken immers licht werk. Materieel rijk word je er niet van maar de morele verrijking is te groter.

Tot daar deze verwelkoming. Wat volgde was een heerlijk diner:

Aperitief met diverse hapjes
Herfstbordje van wildpastei met garnituur
Wildstoofpotje met aardappelbereiding
Groot dessertbord
en dit alles met aangepaste wijnen en andere dranken.

Maar De Molensteen zou De Molensteen niet zijn mocht er aan dit feestmaal geen inhoudelijk luik voorzien was.

Tussen voorgerecht en hoofdgerecht enerzijds, en tussen hoofdgerecht en dessert anderzijds stelde em. prof. dr. Jean Paul Van Bendegem ons voor aan ‘De Vrolijke Atheïst’ naar zijn gelijknamig boek in 2012 uitgegeven bij Houtekiet.

Naast filosofische beschouwingen over mens en maatschappij vertelt het boek vooral het verhaal over hoe een gereformeerd protestants jongetje via een ‘ik weet het niet’-periode langzaamaan een volwassen atheïst en vrijmetselaar wordt. En vooral hoe het leven daardoor zoveel leuker werd.

Elke atheïst is een vrolijke atheïst, al was het maar omdat zijn blik op de wereld uitnodigt tot zelfspot en zelfironie. Kijk naar de wereld, kijk naar de mens, kijk naar de maatschappij. Wat een geniale knoeiboel! We hebben onszelf homo sapiens sapiens gedoopt maar helpen de aardbol om zeep. Aldus Prof Van Bendegem.

In zijn zeer gesmaakt betoog gaf hij ons voorbeelden over hoe verkeerd gestelde vragen niet leiden tot de gewenste antwoorden, hij leerde ons hoe je de wereld en de samenleving kritisch maar met een gevoel voor humor bekijkt.

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad