Drugs…een ver-van-mijn-bedshow?

Drugs…een ver-van-mijn-bedshow?

Gastsprekers: Dimitri Deryckere en Hans Vanryckeghem

 

Hasj, marihuana, wiet, heroïne, cocaïne, verdovende, stimulerende, hallucinogene of farmaceutische middelen, XTC, alcohol, …

Vroeg of laat komen alle jongeren wel eens in een milieu waarin deze producten gebruikt of misbruikt worden. Hoe zij met deze problematiek omgaan zal afhankelijk zijn van de manier waarop wij deze problematiek bespreekbaar maken.

Bespreekbaar maken betekent echter in de eerste plaats zelf voldoende op de hoogte zijn van de problematiek.

Deze kennis werd ons bijgebracht door twee leden van de politiezone ’t Houtsche, en tevens lid van het Drug Informatie Netwerk, tijdens een boeiende drieledige uiteenzetting:

Het luik productinformatie: in een Microsoft PowerPoint presentatie werden de verschillende drugs, per soort, per product,… toegelicht. Wat hebben doosjes van filmrolletjes, CD’s, rietjes, TL-lampen en Bart Simpson met drugs te maken? Hoe ruikt opium? Wat is Chinezen, een Cold Turkey, een Tango and cash,…?

Aan de hand van het aanwezige didactisch materiaal kon men kennis maken met de verschillende producten en attributen die in dat wereldje circuleren.

Het taaltje van de druggebruiker werd ons eigen gemaakt en handige tips om verdoken druggebruik beter op te sporen kwamen ook aan bod.

Het luik preventie: omvatte een uiteenzetting over de ontwikkeling van onze jeugd en de inpassing in de huidige maatschappij, hoe de jongeren bewust kunnen gemaakt worden van de gevaren en gevolgen van druggebruik.

Het luik wetgeving: in klare bewoordingen werd de huidige (omstreden) wetgeving toegelicht.

 

Hans Vanryckeghem en Dimitri Deryckere zijn 2 inspecteurs van de politiezone Het Houtsche

 

150 aanwezigen waaronder personeel penitentiaire instellingen, opvoeders en leerkrachten

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad