Ethische en maatschappelijke problemen

Ethische en maatschappelijke problemen, humanistische standpunten. Vrijzinnig versus christelijk

Debat met Prof. Rik Pixten (voorzitter HVV) versus Herman Van Rompuy  (Volksvertegenwoordiger CD&V)

Moderator Pol Vandendriessche

Volgende thema’s kwamen aan bod:

Is euthanasie bij het kind een oplosbaar probleem?

Draagmoederschap een moreel probleem?

Vlaanderen een multiculturele maatschappij, utopie of werkelijkheid?

Armoedebestrijding in onze maatschappij. Opgelegde of/en vrijwillige solidariteit?

150 aanwezigen.

 

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad