Europa …bouwen aan de toekomst

Gastspreker: Dhr. Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad

Vrijdag 27 april 2012  in de Theaterzaal De Valkaart te Oostkamp

“ I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day”  James Joyce

De langdurige economische en financiële crisis heeft aangetoond dat Europa niet langer een ver van mijn bed show is maar ons allen aanbelangt. Vele stellen zich de vraag hoe moet het nu verder, heeft Europa een toekomst?

Het Europees project was en is gestoeld op de idee dat we niet de gevangene van onze geschiedenis mogen zijn maar dat we over onze vroegere tegenstellingen heen gezamenlijk een toekomst dienen op te bouwen. In vrede leven met elkaar om een gezamenlijke toekomst op te bouwen. 27 landen besloten dit samen te doen. Niet alleen kozen zij er voor hun economieën met elkaar te laten samenwerken maar misschien nog meer hun samenlevingen en vooral hun gemeenschappelijk lot met elkaar te verstrengelen. Te samen hebben we op vandaag de grootste gemeenschappelijke markt uitgebouwd. Dit bracht ons niet alleen meer welvaart maar verhoogde ook onze onderlinge samenhang.

De huidige crisis onderstreept meer dan ooit onze onderlinge afhankelijkheid, ons gemeenschappelijk lot. Daarom gaat Europa over solidariteit.  Solidariteit tussen de EU landen. Zo helpen de Europese fondsen elk land, naar zijn eigen behoeften, nieuwe welvaart te creëren. De financiële maatregelen ter bestrijden van de eurocrisis zijn een gemeenschappelijk antwoord en bedoeld voor alle EU landen. Zo kunnen we onze eigen voorspoed en welvaart veilig stellen. Europa kijkt ook voorbij haar eigen grenzen. Ze is solidair met de rest van de wereld. De EU ondersteunt de Arabische landen in hun zoektocht naar economische vooruitgang, democratie en politiek rechten. Met tal van landen worden vrijhandelsakkoorden afgesloten.

Onze toekomst hangt af van onze daden van vandaag. Daarom is Europa synoniem van doorzettingsvermogen en wilskracht.

 

 

Bovenstaande tekst was de insteek voor de Vrijzinnige Gemeenschap van Oostkamp om dhr. Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, als gastspreker naar Oostkamp te halen voor een lezing.

In zijn schitterend betoog onderstreepte dhr. Van Rompuy de rol en de verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten om hun binnenlandse zaken op punt te stellen en zo als sterke natie mee te werken aan de toekomst van Europa. Hij benadrukte dat de problemen van vandaag in de eurozone het resultaat zijn van de gemaakte fouten in de voorbije 10 à 20 jaar. Hij blikte niet alleen terug op de afgelegde weg met blunders en realisaties, hij reikte ook heel wat methodes aan om van Europa een toonaangevende speler te worden op mondiaal vlak.  Niettegenstaande hij zichzelf erfgenaam van een ziek Europa noemt, verdedigde hij met verve de kansen die een sterk Europa kan creëren.

Ook de vragen uit het publiek werden met dezelfde geestdrift beantwoord.

De voorzitter van het Vrijzinnig Centrum De Molensteen, dr. Luc Proot, stelde in zijn dankwoord terecht dat de Vrijzinnige Gemeenschap fier mocht zijn deze eminente spreker te gast te hebben. Het is niet vanzelfsprekend dat Jan Modaal zijn vragen rechtstreeks tot de president van Europa kan wenden, en dit in Oostkamp.

Tenslotte stelde Luc het project ‘Afghanistan-Europe asbl – Agir ensemble’ voor. Op verzoek van de familie Van Rompuy – Windels werd het ereloon voor deze lezing integraal overgemaakt aan deze organisatie ter ondersteuning en alfabetisering van de Afghaanse vrouwen.

De boeiende avond werd afgesloten met een gemoedelijke babbel aan de bar met de familie Van Rompuy onder het toeziende oog van het veiligheidspersoneel.

Dit was andermaal een schitterende en unieke organisatie van Vrijzinnig Centrum De Molensteen i.s.m. HVV/OVM-Oostkamp met 280 aanwezigen.

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad