Europees handvest van het Vrijzinnig Humanisme

Voorstellen voor een Europees handvest van het vrijzinnig humanisme

Op zondag 15 juli 2007 werd door Le Mouvement Europe et Laïcité C.A.E.D.E.L. een voorstel voor een Europees handvest van het Vrijzinnig Humanisme gepresenteerd. Dit voorstel omvat 9 artikels:

Artikel I: Geen enkel dogmatisch verbod kan gelegaliseerd worden. Bepalingen.

Artikel II: Rechten van vrouwen en kinderen.

Artikel III: Wederzijdse verdraagzaamheid en gelijke rechten en plichten.

Artikel IV: Onafhankelijkheid t.o.v. geïnstitutioneerde kerkgemeenschappen en elke vorm van godsdienst.

Artikel V: Voorrang aan het algemeen belang.

Artikel VI: Solidariteit onder de volken.

Artikel VII: De burger vrijwaren van elke communautaristische dwang.

Artikel VIII: Vrije verspreiding en uitstraling van de vrijzinnig humanistische waarden

Artikel IX: Vrijzinnig humanisme, waarborg voor burgervrede en harmonie in Europa.

De volledige tekst leest u hier

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad