Euthanasie bij dementie

Euthanasie bij dementie… pro en contra.

Debat met Prof. Dr. Wim Distelmans, Prof.Dr. Manu Keirse,  Dr. Marc Cosijns.  Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven haakte op de avond van het debat af.

Moderator: Werner Trio

 

De wet betreffende euthanasie laat levensbeëindiging bij demente personen niet toe omdat ze wilsonbekwaam zijn. Euthanasie is slechts toegelaten bij wilsonbekwamen indien zij zich in een onomkeerbare comateuze toestand bevinden en dit wanneer zij vooraf in een wilsbeschikking hebben neergeschreven dat een arts, wanneer zij zich in een dergelijke toestand bevinden, hun leven mag beëindigen. Vele mensen wensen dat hun leven beëindigd zou kunnen worden wanneer zij alleen nog een vegetatief leven leiden. Velen beschouwen een leven als een demente persoonlijkheid gelijk aan een vegetatief leven. Zij wensen dergelijk leven niet. Vandaar dat er parlementaire initiatieven werden genomen om euthanasie bij dementerenden die hierom in een vroegere wilsbeschikking verzocht hebben mogelijk te maken. De senatoren Jeannine Leduc en Jacinta Deroeck hebben een wetsvoorstel ingediend tot uitbreiding van de huidige euthanasie wet waarin de definitie van onomkeerbaar coma wordt uitgebreid tot hen die zich van hun eigen persoonlijkheid niet meer bewust zijn.

 

Het debat:

 

Het dementeringsproces als gebeuren is zo diepmenselijk dat enkel een genuanceerd antwoord kan gegeven worden op de vraag of euthanasie bij dementerende wenselijk is. Het ethisch debat hieromtrent is nooit waardevrij. Vandaar dat we moeten beseffen dat euthanasie bij mensen die na het neerleggen van een wilsbeschikking dement geworden zijn een zeer complexe materie is. Er zijn zovele pro’s en contra’s zoals:

– Is de diagnose van dementie eenduidig te stellen?

– Is dementie gelijk te stellen aan ondragelijk psychisch lijden?

– Wat is de betekenis van een schriftelijke euthanasiewens, als je een stadium van ernstige dementie hebt bereikt?

– Hoe lost men de problematiek op van een wilsbeschikking die men niet kan herroepen omwille van zijn demente toestand?

 

Prof. Dr. Wim Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is een van de pioniers in België voor de erkenning van palliatieve zorg en vocht voor het recht op euthanasie. Hiervoor werd hij in 2003 bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord. Hij was voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en momenteel voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie.

Prof. Dr. Manu Keirse is hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven en hoogleraar deeltijds aan de Benelux-universiteit te Eindhoven. Van 1999 tot 2003 was hij Kabinetschef van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Hij is voorzitter van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, van de Federale Evaluatiecommissie Palliatieve Zorg, van de Academie Levenseinde, van twee voorzieningen voor ouderenzorg te Leuven en van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus te Sint-Denijs-Westrem. Hij is ondervoorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.
Hij studeerde klinische psychologie, familiale en seksuologische wetenschappen, medico-sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid aan de K.U.Leuven, gezondheidsethiek aan de RU Maastricht en groeps- en organisatiebegeleiding aan het LUC te Hasselt. Hij promoveerde tot doctor in de geneeskunde aan de R.U. te Leiden.
Voorheen werkte hij 22 jaar in de directie van de Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven als Directeur Patiëntenbegeleiding, en 10 jaar als algemeen directeur-bestuurder van het Regionaal Ziekenhuis te Leuven.
Hij is auteur van verschillende boeken over verlies en verdriet die reeds op tienduizenden exemplaren werden verspreid, en vaak als geschenk zeer worden gewaardeerd door mensen in verdriet. Zijn boeken werden in 2006 in Polen bekroond met de Feniks-prijs omdat ze in Polen de dood uit het taboe hebben gehaald.

Dr Marc Cosyns is huisarts en een autoriteit op gebied van euthanasie en stervensbegeleiding. Hij publiceerde hierover al talrijke boeken en is als assistent verbonden aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Gent. Hij is ook de initiatiefnemer van een informatiecentrum genaamd VONKEL- een luisterend huis in Gent. Hier wordt informatie gegeven over stervensbegeleiding, palliatieve zorgen, euthanasie en rouwverwerking.

565 aanwezigen waaronder veel artsen, verplegend personeel, mantelzorgers,…

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad