Gaming Boem Bang…Gaming en geweld

Gaming Boem Bang… Gaming en geweld

Gastspreker: Dhr. Benedict Wydooghe

Columbine High, Virginia Tech, Erfurt, de zaak Van Themsche,…Drama’s die ons niet onberoerd kunnen laten.  Wat hebben ze gemeen, niet enkel het zinloze geweld door jongeren, maar ook videogames. Alle daders zouden in meer of mindere mate actief geweest zijn als gamer.   En in al deze gevallen heeft  de media of de publieke opinie de link gelegd tussen het reële geweld van de drama’s en het virtuele geweld in games. Daarbij gaat het niet gewoon om een verband, maar worden de geweldadige games als oorzaak gesuggereerd. Het thema actualiseert zich regelmatig door spraakmakende incidenten en steeds opnieuw duiken dezelfde vragen op. Leidt virtueel geweld tot imitatiegedrag? Banaliseert of imiteert de gamer het geweld? Of is er toch geen verband?  Wordt dit enkel door de media naar voor geschoven ?

Als we de zaak dan breder gaan bekijken kunnen we ons de vraag stellen of alle videogames niet schadelijk zijn? Moeten we onze jongeren beschermen tegen deze games of enkel tegen het virtuele geweld? Of misschien is het toch niet zo erg als het maar met mate gebeurt.  Maar waar ligt daar dan de grens?

Is gamen verslavend of niet? En hoe merk je dat? En wat zijn de effecten hiervan, voor de jongere, voor zijn omgeving en voor de samenleving?

We kunnen echter ook het andere uiterste opzoeken en de vraag stellen of deze games jongeren niet beter wapenen voor hun toekomst.  Of deze games hen niet voorbereiden op de veranderende wereld en de noden van een virtuele economie?  Dus misschien zullen de gamers straks uitblinken dankzij hun ‘vrije tijdsinvulling’ van vandaag. Of niet?

Benedict Wydooghe beantwoordde met zwier de vele vragen. Uit zijn betoog bleek ook dat ‘gamen’ van alle tijden is, zij het uiteraard onder zeer verscheiden vormen. zelfs de wat ‘oudere’ toehoorders genoten duidelijk zichtbaar van deze zeer verhelderende lezing.

Benedict Wydooghe is docent aan de KATHO-IPSOC in de Bachelor Maatschappelijke Veiligheid waar hij o.a. ICT en E-cultuur geeft. Hij is auteur van de blog ‘Game over’ en heeft met diverse andere auteurs publicaties uitgebracht omtrent games en hun invloed.

 

70 aanwezigen

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad