Genetisch gewijzigde gewassen

Genetisch gewijzigde gewassen… een vloek of een zegen

Debat met:

Prof. dr. em. Marc Van Montagu, de vader-uitvinder van GM-planten

Prof. dr. Godelieve Gheysen, coördinator van de recent uitgevoerde aardappel veldproeven

Mevr. Esmeralda Borgo, beleidsverantwoordelijke van BioForum Vlaanderen

Bart Staes, Europees Parlementslid voor Groen.

 

Dit debat werd gemodereerd  door Dhr. Dirk Draulans, bioloog, journalist bij het weekblad Knack en ontdekkingsreiziger.

 

In de jaren 80 ontwikkelden de professoren Van Montagu en Schell van de Gentse Universiteit een techniek om genen van andere organismen op een gerichte manier in planten te brengen. Het duurde dan ook niet lang vooraleer men de mogelijkheden van deze technologie in de landbouw ging toepassen om nieuwe eigenschappen aan gewassen te geven. Sindsdien werd een omvangrijk areaal van genetisch gewijzigde planten (= GM-planten) aangemaakt wat een fundamentele ingreep betekende in de klassieke veredelingstechnieken die sinds eeuwen werden aangewend om cultuurgewassen te maken. Niet iedereen vond dit een waarachtige verbetering en er werden kritische vragen gesteld. Zijn GM-planten wel zo ongevaarlijk als de specialisten beweren? Zal het creëren van GM-planten niet leiden tot monopolie posities van multinationals die de ganse voedsel sector gaan controleren? Houdt het massaal verspreiden van GM-planten geen risico in voor de natuur en kan men nog een eventuele catastrofe corrigeren of een halt toeroepen wanneer het verkeerd loopt? Of integendeel, zijn GM-planten misschien het (enige) antwoord op de massale nood aan voedsel en biologische grondstoffen voor een explosief groeiende wereldbevolking?

Op 29 mei 2011 werd het proefveld met genetisch gewijzigde aardappelen van de Universiteit Gent te Wetteren grotendeels vernield door tegenstanders van het gebruik van GM-planten, hetgeen de discussie over het gebruik van genetisch gewijzigde planten terug in het brandpunt van de belangstelling plaatste.

Deze vaststellingen indachtig organiseerde het Vrijzinnig Centrum De Molensteen vzw een zeer gesmaakt debat. Dhr. Paul Vandenbussche, ondervoorzitter van De Molensteen en bezieler van het debat had de eer de panelleden en moderator voor te stellen.

Het debat toonde nog maar eens aan dat omtrent deze problematiek er zich twee kampen manifesteren, de fervente voorstanders van GGO’s en de tegenstanders. Onder het panel ontspon zich een bij wijlen behoorlijk hevig debat. De professoren hekelden ook het feit dat België het onderzoek naar GGO’s stiefmoederlijk behandelt terwijl de grote multinationals met de patenten gaan lopen, wat meteen in het ander kamp de uitspraak ontlokte dat precies die multinationals de hele agro-landbouw hypothekeren.  Ook het talrijk opgekomen publiek liet zich niet onbetuigd en bestookte het panel met vragen en emotionele tussenkomsten.

Zoals de moderator in zijn slotbeschouwing liet optekenen: “Nog nooit heb ik zo’n talrijk publiek gezien voor een debat rond dergelijk onderwerp. Het debat en de vele vragen uit het publiek tonen nog maar eens aan dat het laatste woord over genetisch gewijzigde gewassen nog niet is gezegd.”

 

Aantal aanwezigen: 275

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad