Helden in de lucht

Datum: 19/02/2019 om 20uLocatie: Bovenzaal van De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 OostkampOrganisatie: Vrijzinnige Centrum De Molensteen i.s.m. Humanistisch Verbond Ouders Oostkamp

Het menselijke en ethische verhaal achter de MUG-heli.

Helden in de lucht of dringende medische hulpverlening met een helikopter heeft ook in ons land grote voordelen. Onze provincie bezit als enige in Vlaanderen een dergelijke MUG-helikopter. De MUG-Heli betekent voor een groeiend aantal mensen echt het verschil tussen leven en dood. De MUG-heli voert jaarlijks tussen zonsopgang en zonsondergang 800 tussenkomsten uit bij levensbedreigende aandoeningen ten gevolge van ziekte of ongeval. Hij wordt door de noodcentrale 112 uitgestuurd naar plaatsen waar slachtoffers via de weg niet kunnen bereikt worden binnen de door de overheid vooropgestelde 15 minuten. De MUG-heli is ook enorm belangrijk  als een back-up als  de lokale grondgebonden MUG-teams al een andere opdracht uitvoeren. Dank zij deze dienst kunnen 95% van de West-Vlamingen binnen de 15 minuten worden bereikt, Het is aangetoond dat jaarlijks 40 extra mensenlevens worden gered die niet door gewone MUG-diensten hadden kunnen gered worden. Men is niet alleen snel ter plaatse men is ook snel terug in het juiste ziekenhuis. Deze kostbare minuten kunnen belangrijk zijn voor het redden van een mensenleven. Tot nog toe wordt de MUG-heli o.a. deels gesubsidieerd door de provincie en door steden en gemeenten. Ondersteuning uit de private sector sluit het kostenplaatje. Nu de subsidiering door de provincie door de staatshervorming dreigt weg te vallen  is de toekomst van de MUG-heli erg onzeker geworden.

De Federale en Vlaamse overheid komen maar niet over de brug met extra centen. Integendeel ze stellen het nut van de dringende hulpverlening via de lucht in vraag. Ze zijn van oordeel dat een MUG-helikopter niet nodig is omdat ons land over een dicht netwerk aan ziekenhuizen en goede wegen beschikt. Ze vindt het kostenplaatje te hoog. Dr. Nico Müller spreekt dit tegen en stelt dat met  0.50 euro per inwoner in onze provincie de MUG-Helikopter operationeel kan blijven. Tijdens zijn uiteenzetting heeft hij het nut en het belang van een dringende hulpverlening via de lucht aangetoond. Ook de organisatie en de praktische uitvoering werden uitvoerig belicht. Als afsluiter kreeg het publiek aan de hand van video-opnames een kijkje achter de schermen van de VTM-reeks ‘Helden van hier’ waarin ook  de MUG-heli opgevoerd werd. Bleek nog maar eens dat datgene wat in dergelijke reeks op TV komt niet altijd strookt met de werkelijkheid.

Hoe dan ook, weer een zeer geslaagde avond die het aanwezige publiek (200 personen) uitermate kon boeien en motiveren om het project MUG-heli een financieel duwtje in de rug te geven. Naast de cheque van 500 euro, geschonken door De Molensteen, brachten de verkoop van gadgets en de collectebus die aan de deur stond ook nog eens het aardige bedrag op van 655 euro.

Dr. Nico Müller is anesthesist en spoedarts en directeur van het Instituut voor Medische  Dringende Hulpverlening in onze provincie. Hij is, samen met het ganse team aan spoedartsen en spoed-verpleegkundigen, de begeesterende kracht achter de MUG-heli. Honderden patiënten hebben hun leven te danken aan de inzet van zijn ploeg dringende hulpverlening. 

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad