Het genot misleid te worden

Het genot misleid te worden…

Gastspreker: Prof. Dr. Jean-Paul Van Bendegem

 

De mens heeft een heel speciale verhouding met de wereld rondom hem of haar. Vaak denken we dat we een juist, waar of correct beeld van de wereld hebben, maar even vaak, zoniet vaker, zitten we er grandioos naast. Niet alleen zitten er hopen fouten in onze feitelijke kennis (zo is de tweede voornaam van Mozart niet Amadeus, maar Theophilos), maar, als het over redeneren gaat, loopt het helemaal mis. Zeker als ook kansen en waarschijnlijkheden een rol mogen spelen. Een enkel voorbeeld: het is totaal onzinnig om jouw Lotto-formulier in te dienen bij een krantenwinkel waar al veel geld gewonnen is. Het een heeft met het ander niets te maken en toch doen we het. Waarom?

In het eerste deel van deze voordracht presenteerde prof. Van Bendegem een aantal dergelijke voorbeelden (met publieksparticipatie), waarbij het paranormale voldoende aandacht kreeg omdat misleiding hier een centrale rol speelt

In het tweede deel ging hij op zoek naar mogelijke verklaringen, waarbij onze evolutionaire voorgeschiedenis een belangrijke rol speelde.

 

Jean Paul VAN BENDEGEM, (°Gent op 28/03/1953, is licentiaat in de wiskunde en doctor in de wijsbegeerte, gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel voor de vakken logica en wetenschapsfilosofie en deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent. Naast zijn lesopdracht is hij tevens directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie, voorzitter van het Nationaal Centrum voor Navorsing in de Logica en hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Logique et Analyse’.
Zijn wetenschappelijk onderzoek spitst zich toe op het domein van de filosofie van de wiskunde. Hij interesseert zich ook voor de problematiek van de relaties tussen wetenschappen en religieuze opvattingen. Het laatste onderwerp heeft zijn neerslag gevonden in ‘Tot in der eindigheid’. Over wetenschap, New-Age en religie (Antwerpen: Hadewijch, 1997 en ‘Over wat ik nog wil schrijven’ (Antwerpen: Garant, 2008).

175 aanwezigen

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad