Hoe ziek word ik van mijn ziekenhuisfactuur?

Hoe ziek word ik van mijn ziekenhuisfactuur… arm maakt ziek maar ziek maakt arm.

Debat met Dr. Guy Peeters, Dr. Robert van den Oever, Dr. Luc Proot, Frank Vandenbroucke

Moderator: Guy Tegenbos

 

In onze westerse samenleving zijn een goede gezondheid en goede geneeskundige zorg een prioriteit. Gezondheid is immers de basis van menselijk geluk en een voorwaarde voor economische activiteit. Daarom is een goede en toegankelijke gezondheidszorg zowel een menselijke als een economische noodzaak. De financiering van de verplichte ziekteverzekering staat de laatste jaren meer en meer onder druk ten gevolge van de exponentiële groei van de medische kosten en de toenemende vergrijzing van de bevolking. Meer en meer medeburgers maken zich grote zorgen o.a. over de betaalbaarheid van hun ziekenhuisfactuur.

In het recente verleden heeft de overheid daarom al vele maatregelen genomen om het aanbod en de organisatie van de gezondheidszorg te rationaliseren, zoals bijvoorbeeld: een maximale jaarlijkse groeinorm, een beperking van de ziekenhuisfinanciering, een beperkte financiering van nieuwe medische technologie, de inperking van het aantal artsen, het stroomlijnen van voorschrijfgedrag, de vertraagde instroom van nieuwe geneesmiddelen in de terugbetaling, de uitbouw van de eerstelijnszorg, of nog een systeem van referentieprijzen voor bepaalde geneesmiddelen (Kiwi-model), de maximum factuur enz. Ondanks al deze maatregelen blijft de inbreng van eigen financiële middelen stijgen. Vooral voor de financieel zwakkeren is de grens van het draagbare overschreden.

Het blijven aanbieden van een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg tegen een aanvaardbare prijs zowel voor het individu als voor de maatschappij is dan ook één van de grote uitdagingen voor de 21ste eeuw.

Een breed maatschappelijk debat over het toekomstig gezondheidsbeleid is meer dan ooit een noodzaak.

Het debat spitste zich vooral toe op volgende vragen:

1.   Het recht op zorg is niet absoluut?

2.   Financiering van de gezondheidszorg moet steunen op solidariteit en billijkheid?

3.   Arm maakt ziek en ziek maakt arm?

 

Dr. Guy Peeters is voorzitter van de socialistische mutualiteit.

Dr. Robert van den Oever is Medisch directeur bij de Christelijke Mutualiteit Hoofdgeneesheer AZ Groeninge (Kortrijk). en gastdocent Arbeids-, Milieu-& Verzekeringsgeneeskunde aan de faculteit geneeskunde van de KUL.

Dr. Luc Proot is departementshoofd van de Algemene, Kinder- en Vaatheelkunde in het AZ St-Jan. Hij is tevens voorzitter van het Vrijzinnig Centrum De Molensteen vzw.

Frank Vandenbroucke is Minister van Staat en senator voor SP.a. Hij was Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken (1994-1995), Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (1999 – 2003) Minister van Werk en Pensioenen (2003 2004), Minister van Werk, Onderwijs en Vorming (Vlaamse Regering 2004-2009) en Vlaams parlementlid (2009- 2010)

Guy Tegenbos is journalist bij De Standaard. Zijn interesse betreft vooral de Belgische politiek, de institutionele hervormingen, onderwijs, gezondheidszorg, arbeidsmarkt, sociale politiek en sociale economie, en de nieuwe Vlamingen.

 

 

150 aanwezigen

 

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad