onderschrijft het humanistisch vrijzinnig gedachtegoed en wenst lid te worden van het Vrijzinnig Centrum De Molensteeen - Oostkamp vzw en betaalt daartoe het jaarlijks lidgeld, zijnde de som van 15 euro op onderstaande rekening van VC Oostkamp VZW

  IBAN BE49 0014 4975 9471
  BIC GEBABEBB

  Privacy
  Het Vrijzinnig Centrum De Molensteen respecteert uw privacy en past de Algemene Verordening Gegevensbescherming toe (AVG, of in het Engels GDPR – General Data Protection Regulation), een Europese verordening die van kracht werd op 25 mei 2018 en als doelstelling heeft de bescherming van persoonsgegevens.
  Door lid te worden van onze vereniging geeft u ons de toestemming om uw gegevens te verwerken in het kader van uw lidmaatschap. Zo ontvangt u bv. onze flyer De Molensteen op uw postadres en/of onze digitale nieuwsbrieven op uw e-mailadres.
  (aanvinken indien van toepassing)
  In overeenstemming met de AVG heeft u steeds het recht om uw gegevens te raadplegen, te wijzigen of te laten verwijderen (bv. bij het einde van uw lidmaatschap). 
Op onze website kunt u onze uitgebreide privacyverklaring raadplegen, waarin duidelijk wordt aangegeven op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn.
  
Indien u hierover vragen heeft, kunt u ons contacteren via Vrijzinnig Centrum De Molensteen vzw, Gemeenteplein 1, 8020 Oostkamp / E-mail: info@vrijzinnigoostkamp.a-web.be /

  .

  Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad