Conform de statuten kent de vzw De Molensteen twee soorten lidmaatschap:

Toegetreden leden

Toegetreden leden zijn die leden die door het betalen van het jaarlijks lidgeld aangesloten zijn als sympathisant van de vzw en genieten van de door de vzw georganiseerde activiteiten.

Onderschrijft u het humanistisch vrijzinnig gedachtegoed en wenst u als lid toe te treden tot het Vrijzinnig Centrum – De Molensteen – Oostkamp vzw?

Het inschrijvingsformulier vind je hier.

Effectieve leden

Effectieve leden zijn die leden die actief meewerken in woord en daad aan de werking van de vzw. Kandidaat-effectieve leden dienen hun aanvraag schriftelijk te richten aan de raad van bestuur en de statuten te onderschrijven.

Lidgeld

Het bedrag van het lidgeld van effectieve en toegetreden leden wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering en bedraagt momenteel 15 euro per jaar.
Betalen kan op het rekeningnummer van het VC De Molensteen : BE49 0014 4975 9471

Informatienota

De Wet op het Vrijwilligerswerk legt de verenigingen een informatieplicht op ten overstaan van haar vrijwilligers. Deze informatie is gebundeld in de informatienota.