De Mens – een schitterend ongeluk of de kroon op gods werk?

De Mens…een schitterend ongeluk  of de kroon op Gods werk?

Gastspreker: Prof. dr. Johan Braeckman

Geen enkele theorie beïnvloedt zo sterk ons mens- en wereldbeeld als Charles Darwins evolutietheorie.

Er heerst een hardnekkige controverse tussen zij die in een schepping van de wereld door een god (het creationisme) geloven, en zij die de wereld verklaren aan de hand van wetenschap (evolutietheorie). In de Verenigde Staten is de discussie tussen beide al lang bezig. We merken dat de discussie ook hier in Europa oplaait.

De creationisten hebben vooral moeite met Darwin omdat ze vrezen dat zijn theorieën kwalijke gevolgen hebben voor religie en moraal.

Prof. Dr. Johan Braeckman hierover: “Het is juist dat evolutietheorie moeilijk te verenigen is met een waaier aan godsdienstige opvattingen, maar niet dat zich daardoor een probleem stelt met betrekking tot ethiek. Het is niet omdat wij uit dieren zijn geëvolueerd, en dat we overigens nog steeds dieren zijn, dat we daarom het spreekwoordelijke recht hebben om “het beest uit te hangen” en met niets of niemand rekening te houden.”

In de voordracht werd de theorie van Darwin uiteengezet en in haar historische context gesitueerd. Tevens werden de huidige debatten en controverses erover, zoals bijvoorbeeld de discussie omtrent “intelligent design”, toegelicht en becommentarieerd.

Prof. Dr. Johan Braeckman is voltijds docent in de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Zijn vakgebied is wijsgerige antropologie, een discipline die zich afvraagt wat voor wezen de mens precies is, en hoe de Homo Sapiens moet worden gepositioneerd in de natuur en de kosmos. Hij houdt zich vooral bezig met de evolutietheorie en bio-ethiek.

 

120 aanwezigen

 

 

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad