Migratie en integratie in Europa

Gastspreker Christof Van Mol
Donderdag 21 mei 2015

Terugkeer of integratie? Het moeizame onderscheid tussen mobiliteit en migratie in Europa

Al geruime tijd bestaat in onze maatschappij zowel vanuit politieke hoek als vanuit de gemeenschappen grote aandacht voor de migratie. Het is niks voor niks dat migratie al verschillende decennia op de politieke agenda staat en bij elke verkiezing een belangrijk thema vormt.

 

Migratie wordt geassocieerd met arbeidsconcurrentie, loonvervalsing, integratieproblemen, interculturele problemen die een gevaar vormen voor de stabiliteit van ons land etc. Een demagogisch discours is heel dikwijls niet veraf. Om hiertegen op te tornen is het nodig de wetenschappelijke inzichten over migratie en integratie met het publiek te delen om zo iets te doen aan het onjuiste beeld over migratie en integratie.

Het is geen geheim dat de economische crisis en de politieke veranderingen in Europa en de rest van de wereld de migratiestroom binnen en naar Europa beïnvloeden. Heel wat landen spelen hierop in en hebben inmiddels een gedegen migratiebeleid uitgewerkt. De perceptie van Europa als migratiegebied en de recente ontwikkelingen hebben vanzelfsprekend gevolgen voor de huidige generaties migranten. Onze spreker, Dr. Christof Van Mol, toonde aan de hand van cijfermateriaal dat het migratiecijfer in verhouding met de wereldbevolking niet is gewijzigd sinds 1970.

Hij behandelde de migratiegolf na WO II, de bloei van de gastarbeid, de migratiestop in de jaren ’70 en het dalende aantal asielaanvragen. Ook de nood aan een nieuwe instroom om het bevolkingscijfer op peil te houden, de reden voor migratie en de belangrijke migratiestromen binnen Europa kwamen aan bod.

Uit het betoog van de spreker was duidelijk op te maken dat de perceptie met betrekking tot migratie helemaal niet overeenkomt met de realiteit. Dat werd ook geïllustreerd door de vele vragen vanuit het publiek.

Dit was andermaal een zeer boeiende avond over een actueel thema met 85 aanwezigen.

Dr. Christof Van Mol werkt als onderzoeker aan het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies van de Universiteit van Antwerpen. Hij is master in de geschiedenis en migratiestudies en behaalde zijn PhD in de sociologie in 2013. Hij heeft al een gans wetenschappelijk curriculum opgebouwd met tal van publicaties, voordrachten en sholarships. Hij is verbonden aan verschillende onderzoeksprogramma’s over migratie en integratie.

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad