Mijn kind is (g)een Einstein… over hoogbegaafdheid.

Datum: 07/06/2018 om 20uLocatie: Bovenzaal De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 OostkampOrganisatie: VC De Molensteen - Oostkamp vzw i.s.m. HVV/OVM-Oostkamp

Gastspreekster: Prof. dr. Tessa Kieboom

 

1 op 30 kinderen is hoogbegaafd. Het Is dus wiskundig zeker dat er in elke school een aantal hoogbegaafde kinderen voorkomen, hoewel ze dikwijls miskend worden; waardoor er veel kansen verloren gaan om ook hen te laten ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen met hun talenten. De maatschappij erkent hoogbegaafdheid noch als probleem, noch als talent. Veel meer steun gaat naar de minderbegaafde leerlingen, want het is een hardnekkig misverstand dat hoogbegaafde kinderen geen speciale ondersteuning nodig hebben tijdens hun schoolloopbaan, dat ze op eigen kracht succesvol zijn en altijd hoge punten halen. Niets is minder waar. Heel veel hoogbegaafde kinderen raken om diverse redenen gefrustreerd en haken af. Het zijn geen wonderkinderen die in alles goed zijn, zeker niet in vakken die veel herhaling vragen. Hun aandacht verslapt en hun resultaten gaan achteruit. Hun – kritische- opmerkingen vallen niet altijd in goede aarde en na een paar keer verweten te zijn voor wijsneus kruipen ze in hun schulp of gaan juist baldadig reageren. Als gevolg van dit alles worden veel hoogbegaafden ten onrechte als ADHD bestempeld en jammer genoeg ook dikwijls behandeld. Het spreekt vanzelf dat dit niet veel oplost…

De aanpak van hoogbegaafde kinderen vraagt veel extra aandacht zowel van de ouders als van de leerkrachten. Hun aandacht moet gevangen gehouden worden door uitdagingen op hun niveau, door bij hen de eenvoudige opgaven te vervangen door moeilijker opgaven en daarnaast moeten ze getraind worden in het leren accepteren van hun fouten. Een zware evenwichtsoefening voor de leerkrachten de ouders. In een latere fase kunnen scholen zogenoemde “kangoeroeklassen” organiseren waar hoogbegaafden van verschillende klassen aan een gezamenlijke opdracht werken los van het klassieke leerprogramma. Gelukkig kunnen ze hierbij begeleid worden door EXENTRA, het expertisecentrum rond hoogbegaafdheid dat geleid word door Prof. Dr. Tessa Kieboom. Haar centrum begeleidt ouders van hoogbegaafde kinderen bij wie het mis dreigt te gaan. Ze begeleidt ook scholen die gelukkig meer en meer het probleem herkennen bij een aantal van hun leerlingen en die bereid zijn hun die speciale opvang te organiseren die nodig is om die talenten niet te laten verloren gaan

.
Prof Dr. Tessa Kieboom schreef hierover een fascinerend boek: “hoogbegaafd – als je kind (g)een Einstein is”. Zij is een autoriteit en een pionier op het vlak van onderzoek naar en begeleiding van hoogbegaafdheid. Zij is directeur van EXCENTRA, het centrum voor begaafdheidsonderzoek van de universiteit Antwerpen.

Tijdens de zeer boeiende lezing kregen de 260 aanwezigen een beeld van het aantal hoogbegaafde kinderen, hoe en wanneer je de eerste symptomen kan detecteren, hoe je als ouder, leerkracht of opvoeder daar mee omgaat, Belangrijk is dus om een juiste mix te vinden tussen het hoge IQ, de creativiteit en de motivatie. De wisselwerking tussen gezin en school is daarbij van cruciaal belang.

In de standaard lerarenopleiding is hoogbegaafdheid echter niet opgenomen en helaas ontbreekt het thema ook in het opleidingstraject van artsen, psychologen en therapeuten. Dat betekent dat ouders er meestal alleen voor staan.

De vele vragen uit het publiek en de lange rij wachtenden die na de lezing nog een persoonlijke vraag aan de professor wilden stellen, getuigden van het belang van deze lezing en de manier waarop prof. Kieboom het publiek wist te boeien.

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad