Niemand van ons denkt graag aan ziekte, ouderdom, eenzaamheid en sterven. Morele steun lijkt immers overbodig zolang we zelf geen moeilijkheden hebben.

Nochtans kan het ook belangrijk zijn om vanuit een vrij probleemloze situatie toch beroep te doen op een moreel consulent.

Een opname in een ziekenhuis onderbreekt bruusk het gewone doen. Het kan gebeuren dat je noodgedwongen moet verhuizen naar een rust- of verzorgingstehuis. Je mag er dan wel de beste medische behandeling of een zorgzaam team verwachten, toch blijft het er vaak kil en onpersoonlijk. De ziekenhuis- of RVT-werking heeft zijn eigen rituelen, het is een raderwerk waarin iedereen moet meedraaien, ook de patiënt. Lichamelijke symptomen, alles wat met de ziekte te maken heeft is belangrijk en krijgt aandacht.

De bijstand van de moreel consulent daarentegen is immaterieel, ontastbaar, maar daarom niet minder belangrijk.

De moreel consulent kan voor u als vertrouwenspersoon een meerwaarde betekenen, zij of hij kent het ziekenhuis, het personeel, de artsen. De moreel consulent komt je bezoeken wanneer je behoefte hebt aan een praatje, een luisterend oor, een helpende hand, een begripvolle aanwezigheid in moeilijke momenten of eenvoudigweg een kennismaking met iemand met een vrijzinnige levenshouding.

Wij vragen u het keuzeformulier principieel in te vullen. Want ook vrijzinnigen hebben recht op bijstand. De kern van morele dienstverlening draait rond oprecht menselijk contact. Eerbied, respect voor elk individu, zijn uitgangspunten voor elke moreel consulent.

In elk ziekenhuis of rust en verzorgingstehuis kan je steeds gratis beroep doen op een moreel consulent.

Je kunt ons bereiken via telefoon, verpleegkundige, sociale dienst of het keuzeformulier dat zich in de onthaalbrochure bevindt die je bij een opname ontvangt.

Door het keuzeformulier in te vullen of te vragen naar de moreel consulent helpt u bepaalde obstakels te verwijderen,en zo de weg vrij te maken om mensen te helpen, te steunen, bij te staan.

We willen luisteren naar jouw vragen; een antwoord helpen zoeken; en zelfs als er geen antwoord is, weet dan dat we gewoon willen luisteren naar jou en jou nabij zijn.

Campus A.Z. St.-Jan en de Palliatieve Zorg Eenheid “De Vlinder”
Contact Moreel Consulent:  Tel: 050 45 27 95    e-mail: Morele.Consulenten@azsintjan.be
Moreel consulenten: Evelyne Jiroflée en Marieke Denolf.

Campus S.F.X. Brugge en WZC De Vliedberg
Contact Moreel Consulent: Tel: 0471 55 09 64   e-mail: melanie.surmont@azstjan.be
Moreel consulent: Chantal Wittebolle

Woon- en Zorgcentra OCMW Brugge (Ten Boomgaarde, Minnewater, Zeven Torentjes, Van Zuylen, Sint-Clara, Hallenhuis, Potterie) en het Psychiatrisch Centrum  Sint-Amandus Beernem
Contact Moreel Consulent:  GSM: 0478 52 28 67    e-mail: Nicolas.Vermoortele@ocmw-brugge.be

 

Meer informatie

Stuurgroep Morele Bijstand
Jeruzalemstraat 51
8000 Brugge
Tel: 050 33 59 75  e-mail: brugge@deMens.nu

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad