De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG) beoogt de niet-confessionele morele bijstand aan mensen die opgesloten zijn in Belgische gevangenissen: veroordeelden, beklaagden, geïnterneerden…

De hoofdtaak van haar moreel consulenten bestaat uit het verlenen van een luisterend oor aan wie hierom verzoekt, en dit in een geest van volledige verdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden.

Een gesprek met een moreel consulent is in alle vertrouwen. Daarnaast is het ook vrijblijvend: wie een gesprek wilt dient dit zelf kenbaar te maken. De gevangene schrijft hiertoe een rapportbriefje gericht aan de moreel consulent, of spreekt die aan.

Gevangenen kunnen bij de moreel consulent terecht met hun verhaal en hun gevoelens. Het kan goed doen je hart uit te storten bij iemand die de tijd neemt om naar je te luisteren.

Samen wordt gezocht naar mogelijke oplossingen voor de problemen die zich in hun leven stellen. Op die manier kunnen zich perspectieven openen in de moeilijke leefomgeving die de gevangenis is, om zo te blijven groeien.

De moreel consulent stelt de mens centraal in zijn of haar zoektocht naar zingeving in het hier en nu. Een gesprek kan helpen om de dingen op een rijtje te zetten.

De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen is lid van deMens.nu/Unie Vrijzinnige Verenigingen en Centre d’Action Laïque

 

Moreel consulenten in de gevangenis van Brugge

Beroepskracht: Jürgen De Weweire (jurgen.deweweire@just.fgov.be)

Vrijwilligers : Nancy De Maesschalck en Henk Boucquez

Moreel consulenten in de gevangenis van Ieper (tijdelijk in Brugge wegens sluiting Ieper)

Beroepskracht: Ella Van Mechelen (Emmanuela.Vanmechelen@just.fgov.be)

Moreel consulenten in de gevangenis van Gent

Beroepskracht: Jan Kuilman (Jan.Kuilman@just.fgov.be)

Vrijwilligers : Henri Oger, Ellen Frechier

 

Meer informatie

Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG)

Stalingradlaan 54 – 1000 Brussel
Tel.: 02/537.59.28. – Fax.: 02/537.10.93.
E-mail: admin@smbg-famd.be

Website: www.smbg-famd.be

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad