Nieuwe uitgave: Humanisme in woelige tijden

 

Is humanisme uit de tijd of net heel acuut nodig?
Wat is er veranderd sinds de wereldverovering door het Westen uit vorige eeuwen en het oude humanisme? De westerse mens blijkt roofzuchtig en dreigt de mensheid in de vernieling te duwen met
klimaatveranderingen, structurele ongelijkheid en uitroeiing van de biodiversiteit.
Dit boek pleit voor een verandering van onze basishouding: ja humanisme en democratie, maar dan voorbij het hyperindividualisme en de vermarkting van mens en natuur. We kunnen daarbij leren van de zogenaamde primitieve culturen in hun omgang met de natuur. En we kunnen leren luisteren naar anderen, in plaats van hen vanzelfsprekend te negeren en vernederen.
Zo’n vernieuwd niet-eurocentrisch en ecologisch humanisme en democratisch denken moeten we uitwerken, eerlijk maar ook bescheidener dan we gewend zijn.
Rik Pinxten geeft bouwstenen voor dit nieuwe wervende verhaal. Ook om het opkomend populisme en antihumanisme à la Trump en Bolsonaro, of de nieuwe autoritaire wereldspelers zoals China, een halt toe te roepen met een menswaardig, sociaal en intercultureel, zingevend en respectvol discours.

Rik Pinxten is emeritus hoogleraar antropologie aan de Universiteit van Gent en verrichtte veldwerk bij de Navajo-indianen in de Verenigde Staten. Hij was voorzitter van het Humanistisch Verbond Vlaanderen en laureaat van de Arkprijs van het Vrije Woord. Hij schreef een reeks boeken en artikelen in verschillende talen over cultuur, religie, opvoeding en intercultureel samenleven.

Bestellen:
www.gompel-svacina.eu | info@gompel-svacina.eu

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad