Ons onderwijs anno 2025

Ons onderwijs anno 2025

Het grote onderwijsdebat

De hervorming van het secundair onderwijs…

Mythes doorbreken!

Dinsdag 17 november  om 20u00

 

Onderwijs is het jaarthema 2015 – 2016 van de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging vzw. In elke provincie van Vlaanderen wordt een groot debat over ons onderwijs georganiseerd. Voor West-Vlaanderen hebben HVV vzw, HVV/OVM-Oostkamp en het Vrijzinnig Centrum De Molensteen –Oostkamp vzw de handen in elkaar geslagen voor een debat over de toekomst van ons onderwijs.

Natuurlijk moeten er onderwijssystemen bedacht, hervormd en toegepast worden. Het sociale, humane en economisch belang van het onderwijs is immers immens. Onderwijs beroert en daardoor haalt de emotie het dikwijls van de rede, worden argumenten vervangen door slogans en worden grove doembeelden uitvergroot. Het huidige debat mist diepgang en gaat vaak voorbij aan de wetenschappelijke evidenties die voorhanden zijn. Nochtans is de hervorming broodnodig willen we de jongeren voorbereiden op de gemondialiseerde, postmoderne, hoogtechnologische en superdiverse samenleving. De arbeidsmarkt wordt steeds grilliger. Of we dit nu goed vinden of niet, flexibele leer- en arbeidsloopbanen vergen van de schoolverlater vooral brede sleutelvaardigheden en een regelmatige bij- en omscholing. Toch stomen nog tal van secundaire studierichtingen de schoolverlater klaar voor een vaste baan in één segment.

Het sociale leven wordt stilaan overwoekerd door marktwetten en de zo geroemde democratische Europese tradities worden ondermijnd door een exploderende ongelijkheid en machtspolitiek. In deze context studeert een groot deel van de jongeren af met onvoldoende burgerschapscompetenties, soms zelfs met rancune tegen school en maatschappij. Tijdens dit debat zullen we het niet hebben over de vraag of de hervorming nodig is of niet. We willen het hebben over de kerndoelstellingen, welke effecten we kunnen verwachten en welke klippen we moeten vermijden. Door een aantal kernvragen scherp te stellen en een aantal mythes te doorbreken willen we met dit debat bijdragen aan de helderheid van die discussie.

– Vroege oriëntering: bron van ongelijkheid?
– Het hiërarchisch onderwijssysteem oorzaak van verschillende schoolculturen?
– Onderwijs en zijn impact op de democratie in de samenleving.
– Het B-attest of kiezen is verliezen?
– Oog voor de eigenheid van elke leerling
– De leerkrachten uitgedaagd. Zijn zij er klaar voor?

Het panel zag er uit als volgt:

Georges Monard

Ook in het verleden probeerde elke minister van onderwijs zijn stempel te drukken op het hele schoolgebeuren. Georges Monard, ere secretaris-generaal Ministerie van Onderwijs, heeft niet alleen vele van die hervormingen van heel dichtbij gevolgd, hij heeft ze ook gestuurd.

Georges Monard (°1942) vervulde verschillende topfuncties zowel op Vlaams als op federaal niveau, vooral binnen de onderwijssector.

Monard was 27 jaar gemeenteraadslid in de stad Hasselt, waarvan verschillende jaren als schepen. Van 1971 tot 1978 was hij volksvertegenwoordiger in het Federaal Parlement van België.

Nadien werd hij kabinetschef (1979-1987) van de ministers Gaston Geens en Daniël Coens, om in 1987 secretaris-generaal te worden van het ministerie van onderwijs.

Van 2001 tot 2008 was hij voorzitter van de FOD Personeel en Organisatie in de federale overheid. Na zijn pensionering werd Monard ere secretaris-generaal Ministerie van Onderwijs  en voorzitter van de commissie die de begeleidingsdiensten in de onderwijsnetten evalueert.

 

Raymonda Verdyck

Als we over onderwijs spreken dan denken we in de eerste plaats aan het basis en secundair onderwijs. En wie is daar beter voor geplaatst dan Raymonda Verdyck, dé ‘grote baas’ van ons geprefereerde officieel onderwijs, het GO!.

Raymonda Verdyck (°1955) studeerde Moraalwetenschappen aan de VUB. Zij was 15 jaar leerkracht Zedenleer. In 1994 maakte zij de overstap naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap waar ze verschillende functies bekleedde.

In 2006 werd ze waarnemend administrateur-generaal van het onderwijsdienstencentrum voor het hoger- en volwassenenonderwijs.

In 2008 werd ze verkozen als afgevaardigde bestuurder van het GO!-onderwijs van het Vlaamse Gemeenschap.

Freddy Mortier

Hervormingen in basis en secundair onderwijs zullen ongetwijfeld een invloed hebben op het hoger en universitair onderwijs en daar voor gaan we te rade bij de Vice-Rector van UGent.

Freddy Mortier (°1958) is hoogleraar in de ethiek aan de Universiteit Gent.

Mortier doctoreerde in 1986 aan de Universiteit Gent onder filosoof Jaap Kruithof Van 2003 tot 2006 was hij voorzitter van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de UGent. Hij was van 2004 tot september 2012 tevens decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Tevens is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de scholengroep Panta Rei GO! (Gent)

Sedert 1 oktober 2013 is hij vicerector van UGent.

 

Koen Daniëls (verving Peter De Roover)

Uiteraard speelt ook het politieke landschap een bepalende rol in het hele onderwijsdebat en daarvoor was Koen Daniëls de geknipte persoon

Koen Daniëls (°1978) is een geboren en getogen Waaslander. In 2001behaalde hij een Master in de Pedagogische Wetenschappen-onderwijsbeleid aan de KU Leuven. Het jaar nadien rondde hij de academische lerarenopleiding in Leuven met succes af. In 2003 ging hij aan de slag in het Technisch Instituut Sint-Carolus in Sint-Niklaas. Eerst als leerkracht en stagebegeleider in de richtingen Verzorging (BSO) en Gehandicaptenzorg (TSO), later ook als coördinator van jeugd- en gehandicaptenzorg, de veiligheidsopleidingen en het welzijnsluik van alle leerling-stagiairs. Na de Vlaamse verkiezingen van 2009 trok hij de schoolpoort voorlopig achter zich dicht om mee vorm te geven aan het onderwijsbeleid in Vlaanderen. Als raadgever adviseerde hij de toenmalige viceminister-president Geert Bourgeois en bij uitbreiding de hele partij in alle onderwijs-gerelateerde thema’s. Op heden is hij Vlaams parlementslid en onderwijsspecialist voor N-VA.

 

 

Guy Tegenbos, moderator

Guy Tegenbos (°1949) is sinds 1984  journalist bij De Standaard. Voordien was hij onder meer onderzoeker aan de Katholieke Universiteit Leuven en beleidsmedewerker aan de Universiteit Antwerpen, twee universiteiten waar hij politieke en sociale wetenschappen studeerde. Hij is actief als opiniemaker, debatmoderator en geëngageerde Vlaming.

Zijn interesse betreft vooral de Belgische politiek, de institutionele hervormingen, onderwijs, gezondheidszorg, arbeidsmarkt, sociale politiek en sociale economie, en de nieuwe Vlamingen. Hij is ook actief in het socio-culturele verenigingsleven.

 

 

 

 

 

Het werd een inhoudelijk zeer sterk debat op het scherp van de snede.

110 aanwezigen.

 

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad