Het Vrijzinnig Centrum – De Molensteen stelt zich tot doel de vrijzinnigheid in het algemeen te bevorderen in de Groot Oostkampse gemeenschap in het algemeen en de vrijzinnige gemeenschap in het bijzonder.

Het Vrijzinnig Centrum – De Molensteen streeft onder meer naar de erkenning de jure van de laïciserende vrijzinnigheid en naar de gelijkberechtiging ervan met de erkende confessionele levensbeschouwingen en hun erediensten

Het Vrijzinnig Centrum – De Molensteen wil dienst verlenen aan de vrijzinnige gemeenschap, zowel private groepen, organisaties, verenigingen als personen door o.m.

  • het helpen inrichten van vrijzinnige ceremonies voor belangrijke levensgebeurtenissen
  • het onthalen van de nieuwe inwoners en hen in te lichten nopens de vrijzinnige organisaties in de streek
  • het ondersteunen van vrijwillige lekenconsulenten in diensten en instellingen.

Het Vrijzinnig Centrum – De Molensteen wil de contacten onder vrijzinnigen en andersdenkenden bevorderen om zo een verdraagzame en respectvolle maatschappij te helpen ontwikkelen.

Het Vrijzinnig Centrum – De Molensteen wil het vrijzinnig gedachtegoed in de brede lagen van de bevolking bekend maken

Het Vrijzinnig Centrum – De Molensteen wil fungeren als gespreksplatform om het gemeenschappelijk, filosofisch, inhoudelijk en organisatorisch concept van het vrijzinnig centrum te versterken.

Het Vrijzinnig Centrum – De Molensteen wil de verzuchtingen en problemen van het centrum zowel individueel als gemeenschappelijk naar de Unie Vrijzinnige Verenigingen en de Vrijzinnige Raad verwoorden.

Het Vrijzinnig Centrum – De Molensteen wil de gelijkberechtiging in het kader van de erkende erediensten en levensbeschouwingen i.c. de vrijzinnige gemeenschap naar de politieke en bestuurlijke overheden behartigen.

Het Vrijzinnig Centrum – De Molensteen wil manifestaties in de brede zin organiseren waardoor de vrijzinnige gedachte en haar eisen kenbaar worden

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad