Opvoeden in de 21ste eeuw

Opvoeden in de 21ste eeuw…hebben wij supernanny’s nodig?

Gastspreekster: Mevr. Hedwig Stellamans – Wellens

De perceptie leeft dat ook in ons land het geweld gepleegd door jongeren toeneemt. Deskundigen verwijzen daarbij regelmatig naar het gebrek aan ouderlijk gezag om niet te zeggen een onaangepaste opvoeding. Opvoeding is dus belangrijk, heel belangrijk. Maar we hebben het allemaal druk en onze kinderen moeten zich maar aanpassen aan dat ritme. We worden ook steeds meer geconfronteerd met opvoedingsproblemen. We sussen ons in slaap met de idee dat het niet de hoeveelheid tijd is die we besteden aan onze kinderen dat telt maar de intensiteit waarmede we met hen bezig zijn. Het idee van quality time tussen ouder en kind is onzin zegt Mevr Stellamans, kinderpsychologe, met een ruime ervaring in opvoedingsproblemen bij kinderen.

Agressief gedrag bij jonge kinderen hangt nauw samen met het kind zelf, spanningen en problemen binnen het gezin, gebrek aan vaardigheden (omgaan met angst, boosheid), gebrek aan duidelijke regels, weinig zelfvertrouwen, spanning en geweld in de maatschappij enz. Maar kinderen die op jonge leeftijd al geweld gebruiken, stellen ook vaak probleemgedrag op latere leeftijd indien ze hun agressie niet beter leren beheersen. In een normale opvoeding brengen we regels, wetten en normen in. We stellen eisen, we vragen dat het kind zich zus gedraagt en niet zo. Door een kind te belonen of te straffen geven we te kennen of het gedrag gewenst of ongewenst is.

Hoe kun je nu je kinderen nestwarmte en bescherming bieden, liefde en geborgenheid, maar tegelijk ook nieuwsgierigheid en creativiteit stimuleren? Hoe leer je zoon- of dochterlief omgaan met grenzen en regels, angsten en twijfels? Hoe leer je met andere woorden het vakmanschap van het ouder-zijn?  Mevr. Hedwig Stellamans nam ons mee op deze ontdekkingstocht. Al jaren begeleidt ze ouders en opvoeders in de dagelijkse praktijk.


Mevr. Hedwig Stellamans – Wellens
is licentiate psychopedagogiek Als psychotherapeute, docente en consulente heeft ze al heel wat mensen een goed inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen gegeven.

Deze voordracht werd vooral gesmaakt door de vele ouders, grootouders, leerkrachten en opvoeders.

185 aanwezigen

Hedwig_Stellamans

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad