Overbevolking… zijn we met teveel?

Gastspreker Ward Bosmans

Dinsdag 24 maart 2015 om 20u00

 

 

In 1804 telde onze aarde 1 miljard mensen, in 1927 waren dat er reeds 2 miljard. Eind de jaren 50 waren we met 3 miljard, in 1987 waren er weer 2 miljard meer. In 1999 was het mensdom uitgebreid tot 6 miljard en op 31/10/2011 werd de kaap van 7 miljard overschreden. Sindsdien komen er elke dag 200.000 extra bewoners bij.

Dat deze ongebreidelde groei een schaduwkant heeft staat buiten kijf. Denk maar aan het gebrek aan drinkbaar water, voedselschaarste in de derde wereldlanden, vernietiging van de bossen, overbevissing van de oceanen, schaarste aan natuurlijke grondstoffen, een praktisch niet meer te stoppen opwarming van de aarde…

Overbevolking kan dan ook gezien worden als het grootste moreel dilemma ter wereld.

Kan deze tendens gestopt worden,  en zo ja hoe? Is onderwijs in de derde wereldlanden voldoende om de bevolkingsaangroei af te remmen? Integendeel,…zal onze drang naar kennis en innovatie dit probleem verergeren, uitstellen of oplossen?

Immers, de vooruitgang in de gezondheidszorg zorgt er voor dat we met z’n allen langer leven, de kennis heeft onze voedingsgewoonten en -middelen grondig gewijzigd, enz.. Techneuten wijzen er dan ook graag op dat de techniek alle oplossingen voor onze problemen in petto heeft. Helaas hebben technische voorzieningen de honger, bevolkingsgroei en het klimaatprobleem in de wereld nog niet kunnen bestrijden.

Of is de één-kindpolitiek zoals in de Volksrepubliek China toepasbaar in de hele wereld? Of zijn er andere oplossingen?

Deze en nog veel andere vragen legden we voor aan Ward Bosmans.

Ward Bosmans spreekt echter niet over ‘Overbevolking’ maar ‘over bevolking’. In zijn betoog gestoffeerd met een zeer goed onderbouwde presentatie bracht hij ons de definities bij van de verschillende criteria die het bevolkingscijfer al dan niet doen dalen of stijgen. Zo toonde hij aan dat niet het aantal geboortes maar veeleer de levensverwachting een rol spelen in de steeds maar toenemende wereldbevolking.

In een tweede luik had hij het vooral over de invloed van de migratie op de bevolkingsdichtheid. Zo toonde hij aan dat Europa ten gevolge het dalend geboortecijfer noodzaak heeft aan instroom willen wij de kost van de vergrijzing blijven dragen.

Andermaal een zeer geslaagde avond waar weer heel wat heilige huisjes werden gesloopt, mis-opvattingen de wereld uit geholpen en de 150 aanwezigen met stof tot nadenken naar huis vertrokken.

Deze lezing kaderde in het jaarthema 2014 – 2015 ‘OVERBEVOLKING’ van de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging vzw en was een organisatie van VC De Molensteen i.s.m. HVV/OVM Oostkamp.

Ward Bosmans is coördinator bij Terra Reversa, een onafhankelijke denk- en doegroep die meent dat ons huidig economisch systeem niet veralgemeenbaar is voor alle wereldburgers. Hij volgt er de thema’s armoede, ongelijkheid en bevolking op. Hij is er het aanspreekpunt voor het projest ‘De Boer op’ en neemt deel aan het transitienetwerk Middenveld.

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad