Politieke actualiteit in het kader van de verkiezingen

Datum: 27/02/2024 om 20uurLocatie: Bovenzaal van De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42Organisatie: Vrijzinnig Centrum De Molensteen i.s.m. Humanistisch Verbond

Lezing door Prof. Dave Sinardet

Op 9 juni 2024  gaan we ter stembus voor het Europese, Belgische en Vlaamse parlement. Een paar maand later, nl op 13 oktober volgt dan de verkiezing voor de provincie- en gemeenteraden.

Gelet op de diverse peilingen m.b.t. onze kiesintenties kan het belang van de verkiezingen van 9 juni moeilijk overschat worden : extreem rechts zou 1 op 4 Vlamingen kunnen bekoren . Zal de ‘China’ affaire rond de gebroeders Creyelman (+ Dewinter ?) stemmen kosten aan het Vlaams Belang of worden de peilingen dat het de grootste partij wordt (met initiatiefrecht voor de vorming van de VLAREG) bewaarheid?  Hoeveel schade loopt Vooruit op door de zaak van ex voorzitter ‘Conner Rousseau’?  Kruipt Open Vld alsnog uit het dal inzonder in Antwerpen en Limburg?  Wat kunnen we verwachten van Groen, Cd&V en Pvda ? Wat zou het kunnen worden in Wallonië en Brussel?

Is het afschaffen van de opkomstplicht voor de lokale verkiezingen onder impuls van minister Somers een verstandige beslissing geweest? Idem om 16 jarigen al te laten stemmen voor Europa. Vanwaar de teloorgang van de traditionele partijen en het wantrouwen van de kiezer/burger in de partijen en de politici?  En hoe kan het vertrouwen / de kloof met de burger  hersteld worden?  Wat is de algemene staat van onze democratie? Hoe belangrijk zijn de sociale media in de verkiezingsstrijd? Waarom komen bepaalde politici niet meer op ? Moet er nog een staatshervorming komen? Functioneert de huidige staatsstructuur behoorlijk? Federale kieskring? 

Allemaal vragen die aan bod kunnen komen tijdens  de uiteenzetting van Prof. Sinardet

Dave Sinardet is een politicoloog , prof. aan de VUB sinds 2009 en aan de Université St Louis in Brussel. Zijn expertise ligt vooral in federalisme, nationalisme, de Belgische politiek en politieke communicatie.

druk bijgewoonde (170 toehoorders) lezing door  prof Sinardet op 27 februari 2024

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad