Politieke correctheid… de terugkeer van de lange tenen.

Datum: 07/12/2017 om 20uLocatie: Bovenzaal De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 OostkampOrganisatie: VC De Molensteen - Oostkamp vzw i.s.m. HVV/OVM-Oostkamp

Deze activiteit werd afgelast wegens ziekte van de spreker.Dr. Luc Proot bracht een vervangprogramma: Topics in de levenseindezorg.

 

Toch willen wij de insteek voor de geplande avond meegeven.

Politieke correctheid vandaag is een verwijt waarmede politici elkaar om de haverklap om de oren slaan. Het staat voor een bepaalde vorm van orthodoxie. Vandaag wordt het vooral gebruikt door rechtse partijen om hun linkse collega’s te verwijten dat ze de realiteit verbloemen. Politiek incorrect zijn is zo mainstream als maar kan.

Vandaag is het politiek correct om politiek incorrect te zijn. Politieke correctheid bestaat uit 2 woorden. Om te beginnen correctheid – de feiten weergeven zoals ze zijn en dit is allerminst eenvoudig en politiek. Inderdaad van zodra we het politieke veld betreden, analyseert iedereen de feiten vanuit de eigen ideologische bril. En dat we allen ideologisch naar de wereld kijken staat vast. Daar wringt het schoentje.

Politieke correctheid ontstaat wanneer het politieke en het morele met elkaar worden verward en men elkaar op politiek vlak eerder gaat bestrijden met morele poses dan met inhoudelijke argumenten. Het komt erop aan je tegenstander als moreel minderwaardig te doen overkomen. Mevr. Beeckman beschreef het als volgt: ”Politieke correctheid maakt de morele pose belangrijker dan het inhoudelijke argument. ‘Anderen zijn egoïstisch, ik ben solidair’. ‘Anderen hebben angst voor de ander, ik ben verdraagzaam’. Zelfs al klopt dat, wat dan nog? Een goed intellectueel debat speelt nooit de man, maar draait om de zaak en schuwt geen complexiteit.

De cultuur van de politieke correctheid grijpt om ons heen en beïnvloedt ons dagelijks leven.

De onderwerpen zijn de omgang met minderheden, met vrouwen, met migratie, met seksuele oriëntatie en seksuele intimidatie, met genderpolitiek, met identiteit enz. Zoals Maarten van Rossem het eens verwoordde: elke politieke correctheid creëert zijn eigen discriminatie. Politieke correctheid is een middel geworden. Het gaat niet om ideeën, maar om identiteit: wie iets zegt is belangrijker dan wat iemand zegt. Eigenlijk staat zulke politieke correctheid dan voor: mond houden. Uw mening wordt niet op prijs gesteld.

Dr. Maarten Boudry (Moorslede, 15 augustus 1984) is een Vlaams filosoof en scepticus. Hij is sinds 2006 actief als wetenschappelijk onderzoeker en docerend lid van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap aan de Universiteit Gent en publiceert geregeld artikelen in diverse wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast is hij regelmatig spreker op internationale conferenties en geeft hij gastcolleges aan academische instellingen. Hij is ook kernlid van de onafhankelijke liberale denktank Liberales

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad