Privcy in GAFA- en coronatijden

Datum: 22/02/2022 om 20uLocatie: Bovenzaal van De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 OostkampOrganisatie: Vrijzinnig Centrum De Molensteen i.s.m. Humanistisch Verbond

Na de verschrikkingen van het fascisme en stalinisme was de wereld klaar voor mensenrechten en privacy en/of de bescherming van persoonsgegevens was er één van…

Met de GDPR of de Europese verordening persoonsgegevensbescherming (2016) is dat recht vernieuwd en gemoderniseerd…. maar ook nog meer dan voorheen op een neo-liberale leest geschoeid.  De gevolgen zijn nu al goed zichtbaar.  Vooral de GAFA’s (=Google, Apple, Facebook en Amazon) profiteren.  Kleine bedrijven of verenigingen zuchten en kreunen.  De big tech’s gebruiken vrolijk persoonsgegevens alsof alles en iedereen van hen is:  razendsnel worden we gekoloniseerd door de databoeren die niets onverlet laten om ons doen en laten, denken en handelen, naar hun profijt te zetten…  Wordt het persoonlijk leven onteigend?

Anderzijds roepen bepaalde coronamaatregelen bij sommigen vragen m.b.t. onze privacy op. Vormt de overheid soms een bedreiging voor onze privacy?

Willem Debeuckelaere is jurist van opleiding, was magistraat bij het Hof van Beroep te Gent en jarenlang voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, nu Gegevensautoriteit genaamd, waarvan hij ook een tijd voorzitter was.  Verder was hij voorzitter van de Liga voor de mensenrechten en tot voor kort gastprofessor aan de U Gent. Hij heeft tal van juridische publicaties op zijn naam en werkt mee aan diverse juridische tijdschriften. Is momenteel voorzitter van het Vermeylenfonds en lid van de raad van bestuur van het recent opgerichte Federaal Instituut voor de verdediging en de bevordering van de rechten van de mens (FIRM).

 

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad