Scheiding…een stressvolle onderneming

Scheiding… een stressvolle onderneming.

Debat met Prof. Dr. Gerd Verschelden, notaris Francis Moeykens, mevr. Sonja Delbeecke

Moderator: Katelijne Vanbeselaere

 

Jaarlijks gaan 15.000 vlaamse gezinnen ‘uit elkaar’. Voor de betrokkenen is dit een stressvolle onderneming in hun leven.  Scheidende partners moeten vele, complexe beslissingen nemen die het verdere leven van henzelf en hun kinderen beïnvloeden. Hoewel de meeste ex-partners en hun kinderen uiteindelijk stabiliteit vinden en op termijn succesvol omgaan met de scheiding, gaat het scheiden op zich, het proces, gepaard met een verlies aan levenskwaliteit voor alle betrokkenen. Het impliceert verlies op verschillende domeinen, onder meer materieel, fysiek, emotioneel en relationeel welzijn, maatschappelijke integratie, veiligheid enz.

Vraag is wat de kwaliteit van leven na de scheiding bepaalt en hoe we op het proces kunnen inwerken zodat het verlies aan levenskwaliteit zo klein mogelijk wordt en kinderen en ouders zo goed mogelijk door de scheiding komen. De focus ligt hierbij niet enkel op de gevolgen, maar ook en in het bijzonder op processen die actief worden bij scheiding, met respect voor de zelfdeterminatie van de scheidende partners en hun kinderen.

Scheiding wordt opgevat als een proces, een transitie met nadruk op de veranderingen zowel bij de kinderen en de ouders als in de gezinsrelaties. Psychosociale, economische en juridische aspecten beïnvloeden elkaar continu tijdens dit proces. Zo zullen gezinnen met weinig middelen, veel schulden of veel conflict wellicht een moeilijker scheidingstraject doorlopen dan andere gezinnen. Een gezin stapt in een bepaald scheidingstraject en dat traject omvat een set van processen, waardoor het traject resulteert in een uitkomst. Vele trajecten kunnen leiden tot een scheiding. Belangrijk voor de levenskwaliteit zijn ondermeer de mate waarin in een scheidingstraject de samenwerking tussen partijen wordt aangemoedigd of de mate waarin de partijen beslissingen omtrent hun verdere leven zelf in handen hebben (de zelfdeterminatie). De uitkomst van het scheidingstraject is een regeling, afspraken, een overeenkomst. Dit is de belangrijkste en meest proximale voorspeller van de levenskwaliteit van de ouders en kinderen in een scheidingssituatie en na scheiding. De kwaliteit van de afspraken betreft de aard van de regelingen die zijn getroffen, maar ook de volledigheid, concreetheid en creativiteit die in de overeenkomst is vervat.

Tijdens het debat bogen de panelleden zich over de vele aspecten van echtscheiding, zowel op het materiële als op het menselijke vlak. Ook de gewijzigde wetgeving werd daarbij aan de praktijk getoetst en vice versa.

 

Prof. Dr. Gerd Verschelden is doctor in de rechten. Hij doceert Familierecht en meer bepaald ‘Personen- en familierecht’ en ‘Familiale geschillen en bemiddeling’ aan de UGent.

Notaris Francis Moeykens is notaris in Sint-Kruis Brugge en gespecialiseerd in o.a. het huwelijksrecht.

Mevr. Sonja Delbeecke is maatschappelijk assistente, gezins- en relatietherapeute en bemiddelaar in familiezaken en  actief als vormingswerker. Als hulpverlener heeft zij ruim 13 jaar ervaring in het begeleiden van individuen, koppels en gezinnen. Zij is ook erkend bemiddelaar familiezaken.

Mevr. Katelijne Vanbeselaere is radiopersoonlijkheid en nieuwslezeres bij Radio2 west_vlaanderen.

 

70 aanwezigen

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad