Vader, moeder zult gij eren…oudermis(be)handeling

Vader, moeder zult gij eren…oudermis(be)handeling

Gastspreker: Prof. dr. Dominique Verté

 

OudermishandelingOuderenmis(be)handeling is een groot taboe en komt vaker voor dan we denken. Onder ouderenmis(be)handeling verstaan we elk handelen of nalaten van handelen van iemand die in een persoonlijke en/of professionele relatie staat met een oudere, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid. De mishandeling kan opzettelijk zijn maar in de meeste gevallen is er sprake van ontspoorde zorg. Dit is meestal het gevolg van overbelasting van de mantelzorger.

Een studie uit 1998 stelde vast dat 1 op 8 thuiswonende ouderen na de vijfenzestigste verjaardag met psychisch, fysiek of seksueel geweld wordt geconfronteerd. Rekent men hierbij het financieel misbruik dan komt men aan een schatting van 1 op 5 ouderen die het slachtoffer werden van één of meerdere vormen van ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie.

Het taboe hierover is zo groot dat de overgrote meerderheid van deze situaties nooit naar buiten worden gebracht. Enkele belangrijke oorzaken zijn: de onwetendheid rond eigen rechten van de ouderen, de onwetendheid rond de problematiek ouderenmis(be)handeling bij de bevolking, hulp- en dienstverleners, politionele en gerechtelijke diensten, het taboe om over situaties van ouderenmis(be)handeling te praten, vooral indien de plegers familieleden zijn, angst voor vergelding bij het slachtoffer, beroepsgeheim van (para)medici en hulpverleners.

De term oudermishandeling is inderdaad zeer beladen maar de invulling en bekendmaking van deze invulling is van groot belang, net zoals bij kindermishandeling, vrouwenmishandeling en/of partnergeweld. Allemaal redenen om dit maatschappelijk probleem uit de vergeethoek te halen.

 

Prof. Dr. Dominique Verté , Vakgroep Agogische wetenschappen aan de VUB  Faculteit EDWE ( Faculteit psychologie en Educatieve wetenschappen) voerde enkele jaren geleden in opdracht van de Vlaamse provincies een grootschalig  demografisch onderzoek uit in de Vlaamse gemeenten. Hij was dus zeer goed geplaatst om met kennis van zaken dit thema toe te lichten en te antwoorden op de vragen en opmerkingen.

 

150 aanwezigen

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad