‘Het Vrije Woord’ magazine voor vrijdenkers.

De nieuwe editie van ‘Het Vrije Woord’ ligt in de rekken.

Het Vrije Woord wordt vier maal per jaar volledig gratis bezorgd aan alle leden van het Humanistisch Verbond.

Dit nummer themanummer ‘Want er komen andere tijden?’ over mei ’68 bevat o.a. bijdragen van Geert Buelens, Eric Corijn,Thomas Decreus, Lukas De Vos, Eric Goeman, Rudolf Hecke, Assita Kanko, Walter Lotens, Sid Lukkassen, Rik Pinxten, Mong Rosseel, Monika Triest, Floris van den Berg en Raymonda Verdyck.

 

Nog geen lid van het Humanistisch Verbond? Klik hier door en meld je aan.

Externen, verenigingen of bibliotheken kunnen zich abonneren voor 20 euro per jaar.

‘Het Vrije Woord’, magazine voor vrijdenkers

Vrij denken en doen, dat is onze missie. Vrank en vrij durven de dingen bij hun naam noemen.
Vrij denken is de creativiteit de losse teugel geven, de zaken in vraag durven stellen, kritisch zijn, durven onderzoeken. Het is ook beroep doen op mensen die het kunnen weten door hun ervaring, beroep, achtergrond, kennis, kunde…
In het vernieuwde “Het Vrije Woord” willen we vrije en vranke mensen het woord geven. Mensen die buiten de lijntjes durven denken. Niet gratuit maar onderbouwd. Met degelijke en gefundeerde argumenten.

Wars van het politieke correcte denken of enige partijpolitiek wil Het Vrije Woord de spreekbuis zijn van de hedendaagse vrijzinnige humanist. Met een kosmopolitische blik op de wereld en met een grote verbondenheid met het vrijzinnige gedachtegoed.
We zijn fier op onze vrijzinnige identiteit en vanuit die fierheid treden we de wereld tegemoet met open vizier. We zijn onze eigen leermeester en geweten. Wij dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de keuzes die we maken. “In de naam van god” bestaat niet voor ons. We handelen in eigen naam en niet in die van een ander.

Daarom zijn de standpunten die in “Het Vrije Woord” verdedigd worden, de standpunten van de mensen die ze innemen. Het zijn geen standpunten waarmee we in naam van alle vrijzinnige humanisten willen of kunnen spreken. Het kan zijn dat u het eens bent met het standpunt dat wordt ingenomen. Maar het kan evengoed zijn dat u het niet eens bent. Wij horen dat graag. Want dat voedt het debat en scherpt de geesten.