Vrouwelijke genitale verminking

Vrouwelijke genitale verminking… traditionele praktijk of schending van de mensenrechten?

Prof. dr. Marleen Temmerman

 

Vrouwelijke genitale verminking is een lang bestaande en diepgewortelde praktijk in heel wat landen en culturen, en zonder twijfel schadelijk voor de vrouw.

Ondanks heel wat inspanningen van regeringen, niet-gouvernementele organisaties, vrouwenbewegingen en lokale en internationale actiegroepen lopen nog steeds jaarlijks miljoenen meisjes en vrouwen het risico verminkt te worden, om allerlei redenen. Een van de argumenten is dat de verminking een deel is van het overgangsritueel van kind naar vrouw, dat het deel uitmaakt van traditie en cultuur en om die reden moet kunnen blijven bestaan. Tegenstanders van de genitale verminking argumenteren dat het zonder meer een schending van de mensenrechten betekent en met meer middelen moet bestreden worden.

Argumenten en mogelijke acties worden door spreekster op een rijtje gezet. Wat zijn de gevolgen voor hulpverleners in het Westen die hiermee in de zorgverlening geconfronteerd worden? Aanvaardbaar of niet…. Tot hoe ver moet verdraagzaamheid gaan als ondraaglijk lijden het gevolg is.

Niet minder dan 220 aanwezigen luisterden gespannen naar het pleidooi van Prof. Temmerman. Haar gedrevenheid om zich ten dienste te stellen van de rechten van de vrouw, de dilemma’s waarmee medici geconfronteerd worden bij het behandelen van Afrikaanse vrouwen in onze Europese ziekenhuizen, de interpretatie van de wetgeving, enz.

 

Prof. Dr. Marleen Temmerman is hoofd van de Dienst Gynaecologie-Verloskunde van het Gentse UZ en leidt het International Centre For Reproductive Health (ICRH). Zij is gynaecologe van opleiding, heeft een master Maatschappelijke Gezondheid en doctoreerde in de Gezondheidswetenschappen. Sinds juni 2007 is ze senator in het Belgische federale parlement.

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad