Vrouwenrechten… een verworven recht?

Datum: 29/09/2016 om 20uLocatie: Theaterzaal van De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp

Debat over vrouwenrechten
met

Jennie Vanlerberghe (Moeders van de vrede)

Magda De Meyer (‘voorzitster Nederlandstalige Vrouwenraad)

Elke Sleurs (nieuw actieplan, N-VA staatssecretaris)

Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad

De gelijkheid tussen mannen en vrouwen werd reeds in 1945 in het eerste charter van de VN ingeschreven doch zonder veel succes. Vooral in tijden van oorlog neemt het geweld en discriminatie tegen vrouwen opvallend toe en die onderdrukking blijft na een oorlog aanhouden. Om werkelijke gelijkheid tussen man en vrouw wereldwijd te creëren, zoals voorzien in het charter van de VN, zijn aanvullende conferenties en resoluties nodig gebleken. Daarom keurde De VN-Veiligheidsraad in 2000 de “Resolutie 1325” goed. Dit is een resolutie die vrouwen o.a. in het vredesproces een grotere rol toebedeelt.

Ondanks al deze inspanningen blijft het respect voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen als mensenrecht wereldwijd problematisch. In heel wat culturen en religies blijven vrouwen ondergeschikt aan mannen. De komst van een massale vluchtelingenstroom van mensen uit deze culturen, de gebeurtenissen op oudejaarsavond in Keulen en andere Europese landen zetten de blijvende erkenning van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen onder druk. Deze confrontatie maakt dat mensen heen en weer worden geslingerd tussen hun humanitaire plicht om vluchtelingen te helpen en hun vrees dat onze cultuur met o.a. de gelijkheid van man en vrouw belaagd wordt. Wat kunnen we hiertegen doen? Hoe geven we deze vrouwen een stem? Hoe bewaren en beschermen we de vrouwenrechten in onze eigen maatschappij? Zal onze westerse democratie sterk genoeg zijn om de mensenrechten zoals wij die kennen te behouden en aldus o.a. discriminatie van vrouwen en racisme te voorkomen? Op dit alles zoeken we een genuanceerd antwoord met een uitstekend panel van vrouwen met een reputatie op gebied van de verdediging van vrouwenrechten niet alleen nationaal maar ook wereldwijd.

Na een prachtige inleiding door onze ex-voorzitster, Ria Verplancke, kregen we een debat op het scherp van de snede en door Ann Peuteman (AP) ingedeeld in 4 hoofdbrokken.

Gelijkheid man – vrouw en de seksuele onderdrukking.

Elke Sleurs (ES) benadrukte dat deze gelijkheid reeds van kinds af aan moet aangeleerd worden. De stereotypen moeten worden bestreden. Jennie Vanlerberghe (JVL) meent dan weer dat deze stereotypen voor een deel ingegeven zijn door racisme. ’t zal wel weer een vreemde geweest zijn. Magda De Meyer (MDM)vond dat een anti-seksisme wet belangrijk is als signaal maar bewijskracht is moeilijk.

Onderwijs en kansen

ES: “De meerderheid van de afgestudeerden is vrouw, dus moet het beeld van onze samenleving binnen 15 toch veranderen?” MDM somt een aantal knelpunten op: Vrouwen gaan deeltijds werken vanaf de komst van kinderen, Kinderopvang is niet gebiedsdekkend en soms onbetaalbaar, schooluren ≠ werkuren, man en vrouw zitten beiden vast in fulltime job,… ES: “30-urenweek niet betaalbaar, er zijn veel mogelijkheden voor vrouw én man, zoals ouderschapsverlof,… maar onze wetgeving staat flexibiliteit in de weg.
JVL relativeert het hele debat : “Kijk maar eens naar Afghanistan, Pakistan, Saoedi-Arabië,… 57% zijn verkoophuwelijken van -15 jarigen. Geef die mensen kansen (onderwijs en werk) en het tij zal keren, beetje bij beetje.

Hoofddoek, boerka en boerkini

JVL heeft nog nooit een vrouw horen zeggen ik wil die boerka of nikab dragen om die of die reden, wel ik MOET ze dragen. ES: “zolang symbool van onderdrukking zal ik de hoofddoek nooit aanvaarden. JVL: geef geen aandacht aan de boerkini en het zal vanzelf wegebben. AP: “In hoeverre moeten westerse vrouwen zich mengen in het debat Islam/sexisme, wordt dit niet meteen discussie over racisme?” MDM: “Dubbele discriminatie. Het is niet wij/zij maar allen samen.”

Rolmodellen:

AP: “Kan een vrouw op het niveau van de presidentsverkiezingen in de USA?” JVL: “Hilary is veiliger dan Trump. Zal ze goed zijn? Eventueel als symbool.” ES: “Niemand is tevreden met de 2 kandidaten. Als miserie te groot wordt vragen ze een vrouw (Merkel, Theresa May,…)”. MDM: “Zou een frisse wind kunnen doen waaien.”

In de vragenronde kwam onze sociale zekerheid ter sprake. Deze is gebouwd op een traditioneel gezin van man en vrouw en twee kinderen, maar onze maatschappij is volledig veranderd.
ES vindt dat diverse belangengroepen elkaar beconcurreren (vrouwenbewegingen verzetten zich tegen transgenders,..
Een vraagsteller meent dat flexibiliteit enkel kan in de dienstensector maar in de industrie staat de werkgever in machtspositie en bepaald wie wanneer flexibel werkt.
Een andere vraag ging over het nut van quota. MDM  stelde dat de Vrouwenraad daar vierkant achter staat en verwijst naar de kieslijsten en het aantal verkozen vrouwen, helaas volgt dit niet in de uitvoerende functie (verwijst naar de regeringen).

Besluit een inhoudelijk een zeer geslaagde avond met 5 sterke vrouwen.

 

Panel:
Mevr. Jennie Vanlerberghe, oprichtster van de Belgische tak van Moeders Voor Vrede, heeft meerdere boeken geschreven om het debat rond de situatie van vrouwen in conflictgebieden aan te wakkeren. Voor haar werk werd ze in de adelstand verheven en kreeg ze de titel barones.
Mevr. Magda De Meyer, voorzitster van de Nederlandstalig afdeling van de vrouwenraad van Belgie.
Mevr. Elke Sleurs, staatssecretaris voor gelijke kansen, heeft een Nieuw Actieplan (NAP) tegen gendergerelateerd geweld 2015 – 2019 in voege gebracht. Het focus op seksueel geweld zowel tegen vrouwen als mannen.
Moderator:
Ann Peuteman, Knack-journaliste.

e

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad