We consumeren ons kapot

We consumeren ons kapot.

Gastspreker: Prof. dr. Dirk Geldof

 

Onze koopkracht staat onder druk. Vooral voor gezinnen met lage inkomens wegen de prijsstijgingen van energie, voedsel en huur zwaar door. Maar tegelijk consumeerde de doorsnee Vlaming of Nederlander nog nooit zoveel, teveel zelfs.

Vandaag is alles te koop en je bent wat je koopt. De rekken in onze supermarkten puilen uit, net zoals onze kasten, kelders, zolders en garages. De aarde kan deze groeiende consumptie steeds moeilijker aan. Ons klimaat warmt op, grondstoffen raken stilaan uitgeput, we zien en voelen de vervuiling aan den lijve.

Bovendien maakt die overvloed niet gelukkig. Velen worden ziek, werken zich te pletter of steken zich in schulden om nog meer te kunnen consumeren. We worstelen met de stress van het exces: hoe groter de keuze, hoe moeilijker we kunnen kiezen. Geluk blijkt niet te koop.

Intussen wil het beleid toch steeds meer groei en dus meer consumptie, blind voor de gevolgen voor mens en milieu. De markt verdringt zoetjesaan de democratie, de consument verdringt de burger, het eigenbelang het algemeen belang.

We consumeren ons kapot verkent de paradoxen van deze overconsumptie. Dirk Geldof onderzoekt waarom we nooit genoeg zullen hebben en wijst op de grenzen van onze keuzevrijheid. Hij kiest voor meer levenskwaliteit met meer duurzame consumptie, zelfs met minder consumptie. Omdat geluk en levenskwaliteit onbetaalbaar zijn en niet te koop.

Prof. Dr. Dirk Geldof is doctor in de politieke en sociale wetenschappen en kandidaat in de Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen, gastdocent ‘Sociology of inequalities’ aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en gastprofessor ‘Sociologie’ aan het Hoger Instituut voor gezinswetenschappen (EHSAL/HUB). Zijn boek werd uitgegeven bij Houtekiet en is ondertussen uitverkocht in de boekhandel. Bij de auteur zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar.

 

120 aanwezigen

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad