Vroegtijdige zorgplanning

Datum: 08/05/2014 om 20uLocatie: bovenzaal van CC De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp

Sinds 2002 beschikt België over 3 wetten die betrekking hebben op het levenseinde: de Wet Patiëntenrechten, de Wet Palliatieve Zorg, en de Euthanasiewet. Deze drie wetten verzekeren de autonomie van de patiënt bij medische beslissingen, ook bij die rond het levenseinde.

Tien jaar later stellen we vast dat:

  1. De bevolking nog te weinig vertrouwd is met de wettelijke mogelijkheden en dat er nog al te vaak sprake is van therapeutische hardnekkigheid bij ongeneeslijke patiënten,
  2. Er te weinig of te laat beroep wordt gedaan op ondersteunende en palliatieve zorg,
  3. Er niet altijd correct wordt omgegaan met euthanasievragen van o.a. niet-terminale patiënten en wilsbekwame psychiatrische patiënten, bijvoorbeeld, omdat het euthanasieverzoek niet wordt gehoord of omdat de arts of de zorginstelling (o.a. woonzorgcentra) bijkomende voorwaarden stellen.

Hierdoor wordt de betrokkene geconfronteerd met vermijdbare ellende.

Mensen worstelen met de patiëntenrechten wet, de wet betreffende palliatieve zorg en euthanasie. Alhoewel dit drie zeer vooruitstrevende wetten zijn, is deze materie weinig toegankelijk voor het gewone publiek. Daarenboven zijn vele zorgverleners nauwelijks vertrouwd met deze materie zodat de kans bestaat dat deze wetgeving dode letter blijft.

Daarom organiseerde het Vrijzinnig Centrum de Molensteen een praktische avond over voorgaande zorgplanning. Spreker van de avond was Dr. Luc Proot, coördinerend LEIFarts van LEIF West-Vlaanderen.

Dr. Proot schetste de huidige wetgeving met betrekking tot het levenseinde namelijk de Wet betreffende Euthanasie, de Wet Palliatieve Zorg en de Wet betreffende de Patiëntenrechten. Daarna ging hij dieper in op de mogelijkheden die deze wetten bieden maar ook de valkuilen.

De termen vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon werden uitvoerig toegelicht en het belang van een goede vertrouwensrelatie met de huisarts werd benadrukt.

Vervolgens werden de dienstverlenende organisaties – met betrekking tot advies en bijstand bij het invullen van de nodige documenten – voorgesteld, namelijk LEIF, het HuisvandeMens en de eigen dienstverlening van VC De Molensteen. Al deze diensten zijn gratis en voor eenieder toegankelijk.

De ruime opkomst, de vele vragen tijdens de vragenronde en de persoonlijke gesprekken achteraf met de spreker en de aanwezige LEIF-consulenten toonden nogmaals het belang (en het gebrek) aan van degelike informatie.

Er waren 180 aanwezigen

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad